Aktuálně ze spolku

Zpravodaj US - září 2019.pdf

Říjnové ozvěny od vody

 • Územní svaz vydal nové číslo (září) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • Požádali jsme město Bílovec o dotaci na rok 2020.
 • MO vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu na revíru 471184 od 12.10.2019 do 21.10.2019. Na revíru 471126 zákaz rybolovu platí nadále min. do konce roku 2019, z různých důvodů!
 • 28.2.2020 bude znovu po mnoha letech Rybářský ples v KD Bílovec!
Zpravodaj US - červen 2019.pdf
Zpravodaj US - červenec 2019.pdf

Prázdninové informace

 • Územní svaz vydal nové čísla (červen a červenec) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře. Čtěte pozorně a (ne)věřte všemu... :-)
 • BPVRP 2020 našeho ÚS - zmatky a boj pokračuje...
 • Webová stránka s úlovky byla doplněna o konečné informace za rok 2018.
 • Plocha vody na VN Bílovec se zřízením litorální zóny zmenšila o cca 11 %. Navždy?
 • Byl spuštěn nový online magazín časopisu Rybářství zde.
Zpravodaj_CRS_kveten2019.pdf
Zpravodaj US - květen 2019.pdf

Červen v naší MO

 • Na VN Bílovec probíhá momentálně proces stabilizace biologické rovnováhy, smlouva mezi Povodím Odry a US je stále v přípravě, řeší se násady ryb. Vzhledem k těmto okolnostem to vypadá, že první větší zarybnění bude až na podzim, proto lov ryb bude nejspíše povolen až od roku 2020. Nicméně uvažujeme i o vysazení PD na podzim s umožněním jeho lovu např. na přívlač/um.mušku. Vše se ale teprve uvidí, co bude možné nebo ne. Trochu se to celé vleče, ale naše MO opravdu už více udělat nemůže, buďme trpěliví...
 • 2.6.2019 proběhla územní konference, zápis z ní je zde.
 • Územní svaz vydal nové číslo (květen) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • ČRS vydal další číslo Zpravodaje viz. vedle/nahoře.
 • 27.6. se slaví Světový den rybářství!

Užívejte léto :-)

O vodní nádrži Bílovec aneb už to tam zase šplouchá...

Bíloveckou přehradou, Bíloveckým rybníkem apod. je nazývána tato v podstatě víceúčelová průtočná retenční nádrž, která byla po rychlé výstavbě dokončena v roce 1965 a následně ihned napuštěna. Nachází se na toku Jamník ř. km 5,635. Vlastníkem tohoto vodního díla (VD) je označován stát (ČR) a jeho správcem je Povodí Odry, státní podnik. Celé to je ale trochu složitější, protože stavba hráze a vlastní zátopa je na pozemcích několika majitelů počínaje státem přes město Bílovec až po řadu fyzických osob.

V současné době je hlavním účelem tohoto VD ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod. Druhotným využitím pak jsou rekreace, chov a lov ryb a akumulace vody pro případné odběry. Nádrž také vytváří vhodné podmínky pro zvýšení ekologické stability a existenci flory a fauny v přilehlém okolí. Určitě v nemalé míře ovlivňuje také mikroklima v blízkém okolí, což ocení lidé zejména v létě. číst dále

Zpravodaj US - duben 2019.pdf
Bagry a ryby_Vodní hospodářství_Kubín.pdf

Májové novinky

 • Územní svaz vydal nové číslo (duben) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • Bylo uvolněno krátké video z naší březnové členské schůze.
 • Územní konference bude 25.5.2019.
 • Byla zpracována studie o vlivu stavebních prací na ryby aj. aneb záchranné odlovy mají smysl!
 • V klubovně v České besedě byl zaveden internet vč. Wi-Fi.
 • 16.6.2019 by měl být v České besedě Den otevřených dveří.

Hladina už stoupá...

Napouštění VN Bílovec, zákaz rybolovu aj.

 • Výbor spolku informuje širokou veřejnost, že napouštění nádrže i jiná související nebo navazující činnost postupuje pozvolna dle plánovaného harmonogramu a pravidel Povodí Odry, státní podnik, kterým je i dozorován. Zbytečně proto nevolejte předsedovi nebo starostce města. Všechny podstatné informace budou včas na webu spolku. Doporučujeme členům spolku být podobně aktivní i pokud jde o brigády nebo členskou schůzi!
 • Na VN Bílovec (471126) stále platí zákaz rybolovu až do odvolání!
 • Výbor spolku důrazně žádá občany, kteří pokud mají potřebu cokoliv (nekalého) oznámit příslušnému úřadu, nechť tak činí svým vlastním jménem a ne cizím, např. jménem ČRS MO Bílovec!!! Děkujeme.
Zpravodaj - březen 2019.pdf
UsneseniVCS2019.pdf

Členská schůze 30.3.2019

 • V sobotu 30.3.2019 proběhla členská schůze spolku. Jako jediná v roce byla tak i výroční, přesto přišlo jen 19% dospělých členů, což je nejnižší účast, co kdy pamatuji. Je to špatné a smutné zároveň a výbor to bude muset nějak řešit. Celý zápis ze schůze je zde.
 • 2.4.2019 bylo zahájeno postupné instalování dluží do požeráku a voda v VN Bílovec se tak pomalu začíná napouštět. 3 x sláva!!!
 • Územní svaz vydal nové číslo (březen) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

Organizování brigád 2019

Z důvodu eliminace nejasností i malého zájmu o hromadné brigády bude organizace brigád opět letos takto:

Termíny: 6.4., 4.5., 7.9., 5.10.2019, 8-13 hodin

Kdo bude mít zájem o práci, nahlásí se nejpozději týden před zvoleným termínem e-mailem nebo SMS ved. brigád - tel. 605 580 120.

Na Bílovecké a Staroveské přehradě je sečení letos už v podstatě zajištěno. V případě pochybností nebo nejasností zavolejte.

Sečení jako i jakákoliv jiná samovolná brigádnická činnost bez předchozí domluvy s ved. brigád (příp. hospodářem u P revírů) nebude členovi uznána! Kdo by měl zájem o práci (brigádu) za úplatu ač nemá povinnost, nechť rovněž osloví ved. brigád.

Hájení revíru-zákaz rybolovu!

Hospodář naší organizace vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu. Zákaz se týká revíru 471184 Bílovka 1 A od 23.03.2019 do 05.04.2019 včetně. Informační cedule budou vyvěšeny.

Program VČS 2019.pdf

1. Návrh

Zpravodaj US - únor 2019.pdf

Pozvánka na březnovou členskou schůzi aj.

 1. Výbor MO tímto zve všechny své členy na důležitou členskou schůzi dne 30.3.2019 v KD Bílovec, prezence je už od 8 hodin! Návrh programu je vcelku tradiční, informace a problémy k řešení však velmi zajímavé, a je/bude vedle/nahoře průběžně aktualizovaný k dispozici. Tento termín mj. je už několik týdnů i v kalendáři na stránce Kontakty, dole ve sdíleném kalendáři, na který se dá i napojit!
 2. 21.3.2019 v 17-19 hodin je poslední 3. hromadný prodej povolenek a známek v KD Bílovec! Členové, kteří si nebudou brát letos povolenku mají nově možnost zaplatit (jednotlivě) členský příspěvek na bankovní účet spolku č. 1761897339/0800 pod VS=číslo legitimace, do zprávy pro příjemce napište své celé jméno+rok narození. Vlepení známky+zápis do legitimace vám bude provedeno po/před členskou schůzí nebo případně výjimečně dle domluvy jindy!
 3. Územní svaz vydal nové číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře. 22.3. se slaví Světový den vody. Voda je život, nejenom pro ryby. Mysleme na to!

Pokyny ke školení pro získání 1. rybářského lístku (RL) v roce 2019

Naše organizace oficiálně ukončila příjem žádostí o členství v ČRS, resp. o proškolení k získání 1. RL. Školení a zkouška bude probíhat v klubovně (v sídle) spolku v Besedě dne 2.3.2019 (školení) a 9.3.2019 (zkoušky) vždy v 8-12 hod. Buďte dochvilní. Účast je povinná, pro vlastníky starých RL dobrovolná. Výbor naší MO neplánuje (z časových důvodů) vypisování náhradních termínů, proto zodpovědný přístup je na místě. Před zahájením vstupního školení je povinností všech žadatelů uhradit související poplatky v hotovosti:

Zápisné dospělí/mládež/děti-500/250/150 Kč, členský příspěvek dospělí/mládež/děti-500/200/100 Kč. Legitimace/RŘ-10/10 Kč.

Žadatel jen o zkoušku pro RL zaplatí poplatek ve výši zápisného. RL na dobu neurčitou se vydává pouze osobám starším 15 let!

Rozsah, formát, dobu školení přizpůsobujeme počtu a věkovému složení žadatelů. Žadatelé starší 15-ti let občanský průkaz s sebou. Všichni žadatelé o členství donesou (podepsanou z druhé strany) fotografii 35x45 mm pro legitimaci ideálně již první den školení. Úspěšným žadatelům budou informace k povolenkám (placení, předání) poskytnuty posléze. Na našem youtube kanálu je k dispozici krátký školící materiál.

Zpravodaj US - leden 2019.pdf

Únorové novinky

 • Příjem přihlášek za člena do MO byl formálně ukončen. Případní opozdilci nechť volají jednateli nejpozději do 12.2.2019!! Poté totiž musíme naplánovat místo a datum školení.
 • Územní svaz vydal nové číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • 9.2.2019 proběhne velmi zajímavý Aktiv předsedů MO v Přerově.
 • Ve funkci místopředsedy MO nahradil David Stanovský Karla Scholastera, který odstoupil.
 • Odbahňování VN Bílovec finišuje...
 • Sběr starých povolenek byl ukončen, opozdilci mají smůlu.
 • Probíhá sumarizace úlovků a připravuje se plán brigád na rok 2019.
 • Naše MO patří dle hodnocení územní DK do 1.kategorie v hodnocení úrovně práce DK v našem spolku. Rezervy ve zlepšování ale stále jsou... :-)
Zpravodaj US - prosinec 2018-6.pdf
Zpravodaj_CRS_prosinec2018.pdf

Lednové novinky

 • Územní svaz vydal 6. číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • ČRS vydal další číslo Zpravodaje.
 • Nedávno proběhla zajímavá konference na téma lipan podhorní 31.10.2018 v Žilině, další info ke stažení zde.
 • 5.12.2018 proběhla TK na téma vlk, bobr a vydra, kvůli které se strhl menší povyk. Existuje video a tisková zpráva.
 • Nezapomeňte odevzdat starou povolenku včas do 15.1.2019!
Přihláška za člena 2019

Hromadný sběr starých povolenek, termíny výdejů, přihlášky za člena

 • 27.12.2018, 24.1.2019, 21.3.2019 budou tři hromadné výdeje čl. známek a povolenek v 17-19 hod. ve vestibulu KD Bílovec.
 • Od 1.12.2018 do 31.1.2019 ČRS MO Bílovec přijímá od zájemců žádosti o členství v ČRS a o získání osvědčení pro získání kvalifikace pro vydání prvního ryb. lístku. Přihlášku je možné podat i přes el. formulář s následným osobním podepsáním viz. vedle/nahoře.
 • 17.12.2018 bude v klubovně (Beseda) v 17-19 hod. hromadný sběr (řádně vyplněných) povolenek 2018 vč. možnosti objednat a zaplatit si novou na rok 2019 s následným přednostním pozdějším vyzvednutím. Nezapomeňte si pro tento účel vzít nebo zajistit včas vše potřebné (peníze, legitimaci, RL, řádně sumarizovanou starou povolenku). CeníkUS2019.

Změna vyhrazena!

Zpravodaj US - listopad 2018-5.pdf
RS-usnesení-24.11.2018.pdf

Prosincové novinky

 • Novým předsedou ČRS byl zvolen 24.11.2018 na Republikovém sněmu PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA.
 • 6.12.2018 naše MO úspěšně prošla hospodářskou kontrolou v sídle územního svazu v Ostravě.
 • Územní svaz vydal 5. číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • Evidence brigád 2018 byla ukončena, zkontrolovat si ji můžete na stránce Časté dotazy.

Záznam z členské schůze naší MO 30.3.2019

Naše nová klubovna spolku v Besedě.

Fotogalerie spolku

Zde jsou veřejně sdílena vybraná alba fotek tématicky členěné. Čas od času i prezentace, koláže a filmy z nich. Fotka může být součástí více alb! Pokud budete mít kdokoliv nějakou hezkou, zajímavou fotku, nebojte se nám ji poslat, budeme jen rádi. Přidávání fotek do alb je umožněno jen administrátorovi nebo vybraným lidem (skupině).

Rybářské závody Setinská ploutev

V roce 2011 se naše organizace pustila do pořádání rybářských závodů. Je to naše jediná společenská akce v roku. Koná se pravidelně na jaře, termín se mění podle potřeby, pravidla lovu také. Účastník musí být držitelem platné povolenky k lovu. Níže je fotogalerie ze závodů rozdělená pro větší přehlednost do jednotlivých let. Archív zde: 2011