Aktuálně ze spolku

Pozvánka na rybářské závody aj.

 • Opět po roce se 22. 10. 2022 konají podzimní rybářské závody. Přihlaste se ideálně přes el. přihlášku, přihlášené lidi uvidíte ve startovní listině. Ostatní viz plakát, poklikem na něj se dá stáhnout/zvětšit. Přijďte k vodě provětrat svou mysl a ryb. náčiní nebo se jen podívat a podpořit spolek. Snad nebude už sněžit... :-)

 • XIX. Republikový sněm ČRS 24. 9. schválil s platností od roku 2023 zvýšení členského příspěvku dospělých na 700 Kč, mládeže na 300 Kč, dětí na 150 Kč, s rozdělením v poměru 13 % Republiková rada ČRS, 37 % územní svazy ČRS, 50 % místní organizace ČRS. Předsedou ČRS zůstává Dr. Karel Mach.

 • Zvýšení pravidelného čl. příspěvku souvisí s inflací, 5 let (od 2018) se neměnil a i nový RIS (informační systém) bude něco stát...

 • Havarijní stav na Bílovce zatím stále trvá, původce ale už byl zjištěn...

 • Podzimní i chybějící jarní část násady kapra by měla brzo dorazit...:-)

 • Pozor, brigáda byla přesunuta na 15. 10. 2022!

Malý splávek na Jamníku pod Bítovem

Článek: Údolím potoka Jamník

Potok Jamník pramení v severní části Přírodního parku Oderské vrchy u obce Výškovice v nadmořské výšce okolo 440 m. V dané lokalitě je několik pramenů a těžko říci, který pramen vlastně správně označit jako oficiální. Státní správa (CEVT) si vybrala (neznámo proč) pramen „V důlkách”, což je remízek 200 m před obcí Výškovice vpravo od cesty z Tísku. Historické materiály pramen umísťují do středu obce Výškovice (v býv. Havelkově zahradě, dnes požární nádrž?), no a mapám na internetu se zase líbí pramen na kraji lesa Medvídka. A teď co s tím? Je fakt, že to ale zjevně nikomu nevadí…

Na horním toku teče jihovýchodním až východním směrem, přičemž tok zde tvoří hranici mezi okresy Opava a Nový Jičín. Jihozápadně od Těškovic, jižně od nichž potok protéká hlubším lesnatým údolím, napájí malou cca 1,3 ha vodní nádrž Jamník. Nádrž je zahrnuta do pásma II. st. hygienické ochrany vodního zdroje, funguje jako mimopstruhový (dříve pstruhový) rybářský revír ČRS č. 471 145, ale přístup pro cizí rybáře pro lov ryb je možný jen s místenkou vydanou Obecním úřadem Tísek! Tento revír obhospodařuje od počátku 90. let min. století ČRS MO Tísek, neboť po určitém „divokém“ rozdělení ČRS MO Bílovec převládly tehdy jiné zájmy a obec Tísek jako investor výstavby dané nádrže měla hlavní slovo. Ovšem přímo z nádrže se voda nečerpá, ale z vrtů/studní položených níže dále pod hrází. A právě kvůli nadlepšení jímacích zařízení resp. k posílení hladiny podzemních vod byla postavena právě VN Tísek, když s přípravou stavby se započalo v polovině 70. let min. století a napuštěna byla až v roce 1978. číst dále

Havárie na Bílovce

Letní informace (vysazování ryb, havárie na Bílovce)...

 • Přečtěte si usnesení z letošní územní konference.

 • Do ryb. revíru 471 126 bylo 28. 6. dodáno opožděně menší množství jarní násady kapra a do obou nádrží úhoří monté. 30. 5. bylo do revíru 473 086 dodáno 50 kg Pd z vlastních prostředků MO! Další kapři jsou údajně „na cestě“...

 • Dne 22. 6. byla zjištěna na toku Bílovka (u nádraží) havárie vč. úhynu ryb. Vše bylo nahlášeno několika příslušným orgánům, odebraly se i různé vzorky. Už tak těžce poznamenaná říčka dostala zase další ránu. Byl zjištěn úhyn pstruha ob., jelce tlouště, hrouzka, plotice, mřenky a piskoře. Šetření není zatím ukončeno.

 • Naši žádosti o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP blízko naší ryb. chaty město Bílovec nevyhovělo, brání se tomu i Povodí Odry. Zvažujeme další postup...

 • Deště v posledních týdnech přiměřeně vylepšily průtok na našich tocích, ale chtělo by to mnohem více srážek...

Máme po územní konferenci a lov dravců před námi...

 • 29. 5. byla ÚK. Je nový územní předseda, přijali omezení úlovků kapra za týden, vyšší ceny povolenek aj. Podrobnější informace budou v usnesení, až ho dostaneme...

 • Termíny tréninků dračí lodi na Bílovecké přehradě: 21. 5. od 14 h., 25. 6. 1014 h., 16. 7. trénink veřejný od 10 h. do noci, 13. 8. 1418 h.

 • Pozor! Střevlička východní a slunečnice pestrá nesmí být použity jako nástražní rybky a v případě ulovení nesmí být vráceny zpět vodě a zároveň musejí být zapsány samozřejmě do evidence úlovků.

 • Dle poslední informace by měl dovoz kapra proběhnout někdy po 25. 6., nejsme jediní takto postižení. Trochu jsem nervózní takhle v létě vozit a vysazovat násadu, ale snad nebudou problémy. Hájení nebude! Podzim by měl být údajně už bez problémů. Distribuci zajišťuje územní svaz, ne naše MO!

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé a těžké nemoci 31. května 2022 navždy opustil ve věku 61 let náš kamarád a dlouholetý funkcionář, bývalý předseda místní organizace pan Miroslav Čegan. Členem ČRS byl od roku 1988. Nejdříve působil jako regionální zástupce pro brigády, později i jako rybářská stráž cca 15 let. Od roku 2006 byl místopředseda a od roku 2010 do 2018 předseda naší MO. Za svou vytrvalou práci obdržel v roce 2018 bronzový ČRS odznak III. stupně. Ve své funkci se zabýval mj. i školením nových členů. Odešel zbytečně brzo. Bude nám chybět...

Májové informace...

 • Dávejte si pozor na některé změny v popisu ryb revírů vč. jejich čísel, přičemž mnohé už jsou v novém RŘ 2022 uvedeny, jiné se tam nedostaly např. u 471 131!

 • S násadou kapra jsou letos nejen u nás problémy, uvidíme co bude dál...

 • Byly aktualizovány úlovky ryb 2021 na našem webu.

 • Územní svaz vydal květnový zpravodaj ÚS.

 • Molo (pro dračí lodě) bylo zřízeno se souhlasem státního podniku Povodí Odry...

 • Bylo vyměněno lino na podlaze v ryb. boudě a zakoupen nový nůžkový stan.

Původní (stále vzácnější) divoký potočák

Zahájení pstruhové sezóny 16. dubna aj.

 • Územní svaz vydal dubnový zpravodaj ÚS.

 • Byl vysazen Po 50 kg do Seziny a Pd 50 kg do Bílovky, vše minimálně ze 3/4 v lovné velikosti. Přejeme pstruhařům hodné štěstí v nové sezóně...:-)

 • Jarní rybářské závody 14. 5. na VN Bílovec se ruší, vázne dovoz násady kapra do MP ryb. revírů, proto toto rozhodnutí. Ohledně hájení uvidíme teprve podle situace...

 • Brigáda 2. dubna nebyla pro nepříznivé počasí, pro další informace volejte výhradně ved. brigád JA.

 • Nezapomeňte zaplatit pravidelný čl. příspěvek (známku) do 30. dubna!

 • Územní volební konference bude 29. 5., z naší MO do územních orgánů nikdo nekandiduje...

 • Nový RIS bude financován jen z peněz ČRS, dodavatel byl vybrán, dle plánu na podzim roku 2023 bude spuštěn ostrý provoz vč. zapojení všech MO/ÚS...

UsneseníVCS2022.pdf
Propozice RZ-O pohár předsedy 2022.pdf

Rybářské závody, členská schůze aj...

 • Proběhla členská schůze, účast 73 členů různého věku, tj. 27 % dospělých členů, přečtěte si přijaté usnesení! Celý zápis z této schůze je/bude v archivu informací...

 • Územní svaz vydal březnový zpravodaj ÚS.

 • 22. 3. je Světový den vody.

 • Proběhl ZOR na Bílovce nad Starou Vsí z důvodu rekonstrukce mostu.

 • Předseda spolku zve zájemce z řad rybářů i nerybářů na rybářské závody na Bílovce. Propozice k tomuto rybářskému závodu jsou vedle/nahoře. Seznam přihlášených závodníků je k dispozici zde. Přihlášky posílejte na rybari@mobilovec.cz do 10. 4. Všichni jste srdečně zváni!

Plán brigád 2022

 • Bylo stanoveno 5 základních termínů brigád. Další jen operativně dle potřeby (např. závody, prodej kaprů aj.). Zájemci se musí hlásit předem a přímo ved. brigád ( J. Abík), tel. 605580120, brigady@mobilovec.cz !! Aktivity na pstruhových revírech organizuje/řeší O. Fojtík tel. 725179951. Vřele doporučujeme zajímat se o brigádu včas a nedělat nic bez předchozí domluvy!

2. 4. 2022 - Poseče se hráz, dobrousí a dotře se bouda; 7. 5. 2022 - Sečení kolem přehrady a zabetonováni laviček; 4. 6. 2022 - Sečení kolem přehrady a údržba revíru; 3. 9. 2022 - Sečení kolem přehrady; 8. 10. 2022 - Úklid kolem revíru.

 • Příjem nových členů, tj. školení+testy byl ukončen.

 • Vedle/nahoře je zajímavý 57 min. švédský dokument (s ang. titulky) o problematice poklesu populace úhoře říčního v Evropě.

Pozvánka na (volební) členskou schůzi, aj.

 • Výbor MO tímto zve všechny své členy na členskou schůzi dne 11. 3. 2022 v KD Bílovec (asi raději ve velkém sálu), prezence je od 17,30 hodin! Zahájení nejdříve v 18 hodin. Návrh programu je vcelku tradiční, letos ale proběhnou nezbytné volby! Dotazy, na které není jednoduché odpovědět zašlete raději na náš e-mail předem! Buďte aktivním členem!

 • Výdej všech dosud nevyzvednutých, posledně objednaných i těch teprve připravovaných povolenek pro nové členy bude jak bylo ostatně naplánováno a sděleno loni v prosinci až na členské schůzi. Únor jsme si letos vyčlenili na školení, testy a na plánovaný ryb. ples. Ten sice byl zrušen, ale starostí neubylo, spíše naopak. O příštím systému výdeje jsme připraveni se konstruktivně bavit, nicméně mj. limitním faktorem pro nějaké možné inovace bude schopnost člena řádně objednat/zaplatit ban. převodem vše potřebné pro lov. Takový člen potom může logicky získat výhodu při výdeji nad ostatními...

 • Územní svaz vydal nové číslo leden 2022 Zpravodaje VÚS.

Stanovy2022.pdf
JEDNACÍ_ŘÁD2022.pdf

Nové stanovy, jednací řád, školení, testy aj.

 • Byly přijaty nové svazové stanovy a jednací řád. Řada věcí zůstala bohužel nevyřešena, např. brigády, problematika různých poplatků v MO atp...

 • Byl vydán i nový Rybářský řád 2022–2023.

 • Plán organizace školení a testů naleznete na stránce Školení.

 • Letošní rybářský ples byl nakonec zrušen.

 • V některých jiných ÚS začali testovat v ostrém provozu nové tiskopisy povolenek, u kterých již není sumář. Sumarizaci bude provádět externí firma pomocí speciálního SW. Už teď je ale jasné, že pokud rybáři nezlepší pravopis i své znalosti zápisu, budeme mít zkreslené data a i se to může prodražit následnou manuální opravou. Ale už dnes mají rybáři povinnost čitelně a správně vyplňovat „povolenku“, jen se řadu let pořád tak nějak přimhouřují oči, že...:-) Ale to asi skončí!

 • Nový RIS bude zlomovým okamžikem v životě ČRS...

 • Na XVIII. Republikovém sněmu ČRS 20. 11. 2021 bylo přijato toto usnesení.

 • Spolek obdržel malou dotaci 5 tis. Kč od města Bílovec na rok 2022.

P. F. 2022: A jsme zase o rok starší...

 • U letošního prodeje vánočních kaprů jsme sice trochu promrzli, nicméně písně u betléma nechyběly...:-)

 • Územní svaz vydal nové číslo Zpravodaje VÚS (prosinec) zde.

 • Nezapomeňte odevzdat včas starou povolenku, ideálně 13. 1. 2022 na výdeji v naší klubovně!

 • Nezapomeňte si prodloužit včas rybářský lístek!

 • Běží stále příjem přihlášek do našeho spolku viz dole!

 • Běží zpracování sumářů úlovků, kontrol RS a docházek svépomocí v SW RP17.

 • Školení/testy pro získání 1. RL se plánují na 5. 2. resp. 12. 2. 2022. Vše bude ještě upřesněno včas podle momentální situace, jinak viz stránka Školení.

Mikulášská nadílka informací...

 • Byl přijat plán sběrů, výdejů povolenek a známek na rok 2022, podobně jako loni. Více v detailních pokynech.

 • Ceník povolenek aj. 2022 je zde, usnesení čl. schůze MO 2021 je zde.

 • 22. 12. 2021 9–18 hod. bude prodej předem objednaných kaprů na Medvědí boudě. Objednávky včetně zaplacení zálohy 200 Kč/kapr v Reklamním studiu u p. Vavrečkové. Bližší informace na telefonu Martin Holub 724 091 193 (předseda).

 • Na XVIII. Republikovém sněmu ČRS 20. 11. 2021 došlo k určitým změnám Stanov! Nejdůležitější bod tj. brigády zůstává bohužel nezměněn, protože se nenašel přijatelný konsensus mezi všemi ÚS.

 • Byl vyčištěn (od sedimentů) drobný bezejmenný pravostranný přítok Jamníku/VN Bílovec.

Zpravodaj US - listopad 2021.pdf

Svatomartinské informace

 • Byly vysazeny štika, lín a amur do MP revírů dle zaryb. plánu.

 • Územní svaz vydal nové číslo (listopad) svého Zpravodaje ÚS.

 • Uzavírání evidence brigád za rok 2021 finišuje. Vřele doporučujeme členům si své hodiny zkontrolovat zde.

 • Lovy násady Po v CHRO byly letos již ukončeny.

 • Rybáři, ve vlastním zájmu opravdu čtěte rybářský řád a zejména poslední aktuální dodatky k němu!!!

 • Připravuje se vánoční prodej kaprů jako loni...

Zpravodaj US - říjen 2021.pdf

Listopad u rybářů

 • Územní svaz vydal nové číslo (říjen) svého Zpravodaje ÚS.

 • Proběhl ZOR na Bílovce u fy Lucco a. s.

 • Na VN St. Ves už dluže byly instalovány, plný stav vody zatím není...

 • Byl aktualizován sazebník za upytlačené ryby a zvěř, který vydalo Ministerstvo zemědělství a PČR a je platný od 5. 10. 2021. Sazebník poslouží jako vodítko pro policii při jejím rozhodování v případech pytláctví. Sazebník za ryby bude platný pro ryby upytlačené v rybářských revírech i za ty z rybníkářství. Ceny se odvíjejí podle druhu, věkové kategorie a skupin ryb. Tento sazebník rovněž poslouží k vyplácení kompenzací za škody způsobené mimořádnými situacemi, jako jsou například povodně, sucho nebo havarijní úhyny a náhrady při zdolávání nebezpečných nákaz podle zákona o veterinární péči.

Nedávná násada kaprů...

Příjem přihlášek do ČRS aj.

 • Od 15. 10. 2021 do 15. 1. 2022 ČRS MO Bílovec oficiálně přijímá od zájemců žádosti o členství v ČRS a o získání osvědčení pro získání kvalifikace pro vydání prvního ryb. lístku. Přihlášku podejte ideálně přes el. formulář s následným osobním podepsáním nebo si ji vyzvedněte při výdeji povolenek resp. si ji stáhněte zde a vyplňte ručně a doručte včas spolku.

 • Nedávno u Zábřehu na Moravě se konal 6. ročník Mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku v kategorii Masters. Zvítězilo družstvo ČR a individuálně Karel Sklenář. Blahopřejeme!

 • Byla vysazena násada menšího candáta do MP revírů.

 • Proběhl ZOR na Jamníku (Kozelské rybníky).

 • XVIII. Republikový sněm ČRS bude 20. 11. 2021 v Praze.

Podzimní informace od vody...

 • Výsledky RZ SP 2021: 1. M. Vik 564 b., 2. L. Hrachovec 460 b., 3. P. Šubert 353 b. Největší rybu kapra 65 cm ulovil Š. Zmarzlák. Celkem se ulovilo cca 40 kaprů, velký lín, 1xPD, cejni aj. Duháci opět bohužel stávkovali...Letos na závody přišlo 42 dospělých a 4 děti, a to pár přihlášených lidí nedorazilo (s omluvou). Letos dokonce rybáře i otravné kačeny trochu vystrašil dopolední nízký průlet vrtulníku LZS nad nádrží, který přiletěl k nedaleké nehodě. Všem úspěšným rybářům blahopřejeme a těšíme se na viděnou příští rok...

 • Byl vysazen kapr ob. a pstruh duh. do MP revírů naší MO.

 • Začala výměna některých dluží na VN Stará Ves.

 • Termín pro splnění brigád (prací) je do konce října!!

 • Album fotek RZ Setinská ploutev 2021 je zde.

 • 6. 11. 2021 jsou u sousedů v Bravanticích ryb. závody v přívlači.

Zpravodaj US - září 2021.pdf

Hájení, brigády aj.

 • Na obou ryb. revírech 471 184 Bílovka 1 A a 471 126 Setina 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 26. 9. – 8. 10. 2021 z hospodářských důvodů a RZ. Informační cedule budou vyvěšeny!

 • Zájemci o brigády nechť se urychleně hlásí ved. brigád J. Abíkovi!!

 • Územní svaz vydal nové číslo (září) svého Zpravodaje ÚS.

 • 23. 9. proběhlo pracovní setkání okolních MO v Příboře na Borovci s ÚS.

 • 10.–11. 9. 2021 proběhlo 2. rybářské soustředění dětí, tentokrát ve Vesníku v Bítově.

Pozvánka na rybářské závody aj.

 • Opět po roce se 2. 10. 2021 konají znovu rybářské závody. Přihlaste se ideálně přes el. přihlášku, přihlášené lidi uvidíte ve startovní listině. Ostatní viz plakát, poklikem na něj se dá stáhnout/zvětšit. Přijďte k vodě provětrat svou mysl a ryb. náčiní nebo se jen podívat a podpořit spolek... :-)

 • Začíná pomalu podzim - čas lovu dravců a muškaření...

 • Výbor zvolil za hospodáře Davida Stanovského a za místopředsedu Ondřeje Fojtíka.

Novinky na konec prázdnin...

 • Byl vysazen PD 50 kg do pstruhových revírů (Panský mlýn, Kopanice, Lhotka, soutok Sezina/Bílovka), tak je zkuste hledat, konec přívlačové pstruhové sezóny se blíží...:-)

 • V září bude zahájena stavba – oprava opěrné zdi o délce 240 m v toku Bílovka v Bílovci (Střelnice), která omezí provoz na silnici č. II/463. Předpoklad ukončení je až 12/2022! No uvidíme, jak to nakonec bude vše vypadat...

 • Projekt zkapacitnění ČOV Bílovec/V.A. stále pokračuje. Tato ČOV pro Bílovec a Velké Albrechtice byla postavena v roce 1996 a naposledy byla rekonstruována v roce 2006. Aktuálně dokáže vyčistit více než 400 tisíc metrů krychlových odpadní vody za rok. Je projektována na maximální hodinový průtok 162 metrů krychlových odpadní vody. Snad to potom bude mít nějaký pozitivní vliv při větší vodě...

 • Občas se podaří chytit na našich MP revírech i velká ryba...

Článek: Muškaři nebo „muškaři“ aneb luční koník vs. rudořitka i jiné související peripetie rybářů (úvaha jednatele MO)

Článek p. Jehličky o muškaření v dubnovém vydání časopisu Rybářství mne konečně nakopl napsat tuto malou úvahu. Některé jeho myšlenky totiž i u mne vyvolávají spoustu otazníků nebo pochybností už řadu let a to v různých souvislostech. Předně sděluji, že nejsem muškař-specialista. Považuji se za všestranného rybáře, který sice něco preferuje, ale jinak způsoby lovu nebo cílovou rybu střídám nejen během roku, ale i meziročně. Navíc moje lovy někdy připomínají spíše ichtyologický průzkum…

K muškaření jsem se poprvé dostal před léty, když se i na naší malé říčce zkusil vysadit na podzim pstruh duhový, aby naši pstruhaři nemuseli na konci srpna končit s rybolovem. Zároveň jsme tehdy totiž byli navíc tzv. samostatně hospodařící místní organizací ČRS a byl tudíž problém, vlastně nemožnost jít muškařit jinam na nějakou větší řeku. Těžko říci, zda to byl tehdy dobrý nápad s tím duhákem. Ale dříve nikdo o tom nepochyboval, rybářům to i vyhovovalo a rozhodně to není hlavní příčina dnešního stavu potočáka i na našich ryb. revírech. Přidaly se totiž další a podstatnější faktory a celé se to tím duhákem možná jen malinko urychlilo. Nic víc, nic míň. My totiž máme možnost srovnání, máme 2 srovnatelné pstruhové revíry a duháka jsme dávali jen do jednoho z nich. A (nejen) dnešní stav? Ten rybářský revír bez duháka je na tom hůře nejen teď, ale i historicky než ten druhý, protože v regulovaném (a dříve silně průmyslově i komunálně znečišťovaném) toku živoří nejen původní potočák, ale i nepůvodní duhák vč. vydry a spol. Od nepaměti s ohledem na specifika našich obou pstruhových ryb. revírů lze zde lovit tzv. na umělou mušku bez omezení, což reálně např. znamená, že není nutnost použít muškařskou šňůru, je povolené i jiné nosné zařízení atp. číst dále

Srpnové střípky od vody

 • Územní svaz vydal nové číslo (červenec a srpen) svého Zpravodaje ÚS.

 • Došlo k malému úhynu cca 7 ks pstruha potočního o velikosti okolo 25 cm nedaleko splávku na Bílovce těsně pod Střelnicí. Počet je sice naštěstí malý, ale příčina nejasná/záhadná...

 • Proběhla územní konference v Paskově viz poslední Zpravodaj.

 • 1. srpna proběhlo malé ryb. soustředění dětí na VN Bílovec, další se plánuje na září (snad) v Bítově...

 • 21. 8. 2021 jsou Rybí hody v Bítově.

Letní informace...

 • Na WPC v Nizozemsku se vítězem a novým šampiónem stal německý tým Thomas Engert a Mark Ptacovsky, kteří jako jediní dokázali chytit všech sedm bodovaných ryb po dobu tří závodních dnů. Češi obsadili druhé a třetí místo!

 • Územní konference letos nakonec bude 29. 7. 2021 v Paskově od 16 hod.

 • Upozorňujeme rybáře, aby četli tištěný Ryb. řád 2017+platný Dodatek, je to vlastně jejich povinnost. Dále vřele doporučujeme, aby sledovali i web územního svazu (BPVRP) i případně web příslušné hospodařící MO. A samozřejmě i cedule u vody!

Zpravodaj US - červen 2021.pdf
UsneseníVCS2021.pdf

Prázdniny: Členská schůze a další informace...

 • Územní svaz vydal nové číslo (červen) svého Zpravodaje ÚS viz vedle/nahoře.

 • Proběhla členská schůze spolku, účast 30 lidí...

 • Na základě informací od pořadatele oznamujeme, že dne 24. července 2021 by na VN Bílovec měl být trénink/ukázka dračích lodí.

 • Byla konečně zpracována sumarizace úlovků 2020 viz stránka Úlovky na našem webu.

 • 29. června byl aktiv vedoucích RS v Ostravě.

 • Slezská Harta: Byla podepsána smlouva mezi ÚS a Povodím Odry, bližší info viz web našeho ÚS!

 • Rybářské závody v Bílově jsou v plánu 31. 7. 2021.

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle po krátké nemoci 22. června navždy opustil ve věku 70 let náš kolega funkcionář, velký rybář, vášnivý pstruhař a hospodář místní organizace pan Stanislav Sochorek. Členem ČRS byl od roku 1968, i když ryby lovil určitě už dříve. Později působil jako rybářská stráž, od roku 1994 byl zástupcem hospodáře a od roku 2011 hospodář. Za svou vytrvalou práci obdržel nejdříve bronzový a později stříbrný ČRS (Tejčkův) odznak II. stupně. Dokázal ulovit různé druhy ryb, rozuměl jim, nicméně jeho srdce patřilo milovaným pstruhům. Byl i dlouholetým předsedou malého ryb. spolku v Bítově. Odešel zbytečně brzo. Bude nám chybět...

Lín z našich vod...

Červen v MO: Členská schůze 25. 6. 2021 aj.

 • Výbor MO zve své členy na členskou schůzi spolku 25. června 2021 v 18 h., prezence od 17,30 h. v KD Bílovec, malý sál. Občerstvení zajištěno. Program schůze.

 • Desetiletí 2021–2030 je vyhlášeno světovým desetiletím vědy o oceánech. 8. 6. byl Světový den oceánů.

 • 27.6. se slaví Světový den rybářství.

 • Nezapomeňte při lovu na rybičku do 15 cm, že lze použít jen 1 jednoháček!

 • Byl vysazen úhoř monté 3 kg do obou MP revírů a 3 000 ks čtvrt ročka Po do Bílovky, Jamníka a Seziny.

 • Soustředění dětí se plánuje jako jednodenní buď 24. 7., nebo 31. 7. 2021.

 • Územní konference byla odložena!

Užívejte léto :-)

Májové info: Členská schůze spolku, zpravodaje VÚS aj.

 • (Výroční) členská schůze spolku se plánuje na pátek 25. června 2021 v 18 h., prezence od 17,30 h. v KD Bílovec (malý nebo velký sál, ještě uvidíme). Přijďte si pro informace a pozdravit ryb. kolegy...

 • Územní konference bude 24. června, od nás tam pojede předseda.

 • Územní svaz vydal Zpravodaj VÚS na duben a květen.

 • Ryb. závody budou na podzim.

 • Ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi byla předána odborná rešerše „Prahování drobných vodních toků“.

Zahájení pstruhové sezóny na Sezině 16. dubna!

Aprílové novinky: Zrušení ryb. závodů, hájení aj.

 • Na obou ryb. revírech 471 184 Bílovka 1 A a 471 126 Setina 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 8.–21. 4. 2021 z hospodářských důvodů. Informační cedule budou vyvěšeny!

 • Rybářské závody 10. 4. 2021 se ruší resp. jsou odloženy na neurčito z důvodu přísných podmínek prodlouženého nouzového stavu v naší zemi kvůli nepříznivé epidemiologické situaci!

 • Brigáda 3. dubna se ruší!

 • Nezapomeňte zaplatit pravidelný čl. příspěvek (známku) do 30. dubna.

 • Proběhl záchranný lov ryb el. agregátem na Bílovce ve V. A. kvůli rekonstrukci opěrné zdi na žádost stavebníka.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Článek: Po stopách Setiny aneb ztracený potok...

Víte, co se vybaví člověku (nejen?) z Bítova, když se řekne slovo Setina? Nejčastější odpověď nejspíše bude, že se jedná o potok v nedalekém údolí. A skutečně! Severovýchodně od obce Bítov opravdu teče poměrně zajímavý nemalý potok, který dole po proudu by někdo se nebál jej označit možná i malou říčkou. Je tu ovšem menší problém, že se ten potok jmenuje (dnes) správně Sezina. Tedy alespoň dle oficiálních dostupných map. Samotný státní podnik Povodí Odry jako správce toku potvrdil tuto skutečnost. Problém je totiž v tom, že v uplynulých 150 letech ani naši předkové v tom neměli úplně jasno. Potom se nelze divit, že se člověk mohl a může setkat v různých mapách s různými názvy, někdy dokonce v jedné mapě tok ani neměl po celé své délce stejný název. A proto to dopadlo nakonec tak, že byl „zvolen“ název Sezina, který „preferovali vojáci“. Pokud tedy náhodou neexistoval (ještě) nějaký jiný důvod nebo zájem. Smiřme se tedy, že označení Sezina je to správné a že už se asi nikdy nezmění, protože není vůle, chuť a nejspíš ani důvod o to usilovat…

Sezina pramení západně od Pusté Polomi v nadmořské výšce 465 m. Pramen se špatně určuje, prameniště hledejte v remízku v polích cca 800 m napravo od silnice z Pusté Polomi do Hlubočce. Pod touto silnicí je Sezina poprvé více (snad i trvale?) přítomna na povrchu. Bezprostředně nad touto silnicí potůček Sezinu ovšem nehledejte, je totiž schován v zemi zasypán a zatrubněn, navíc ve spodní pramenné části je/byla zřízena skládka odpadu. Jak smutné… Sezina je levostranný a celkově největší přítok Bílovky. Délka jejího toku činí cca 20 km. Na horním toku teče převážně jihovýchodním směrem. Pod Pustou Polomí, jejímž okrajem potok protéká, vtéká do hlubšího lesnatého údolí, v němž jihozápadně od Kyjovic nad Panským mlýnem přijímá zprava potok Setinu. číst dále

Poslední hromadný výdej, členská schůze aj. (změna!)

 • Poslední hromadný výdej + objednání (už s příplatkem) povolenek a známek je 11. 3. 2021 16:00–18:00 h. v klubovně spolku. Využijte toho, další hromadný nebude, proto ostatní rybáři, kteří chtějí platit známku a povolenku, nechť po 11. 3. individuálně kontaktují výhradně pokladníka 605503315 nebo výdejce 604183710 (pro povolenky)!

 • Členská schůze (19. 3. 2021) se z důvodu tíživé epidemiologické situace ruší a odkládá na neurčito.

 • Rybářské závody jsou v plánu 10. 4. 2021, ale uvidíme podle situace...

 • 20. 2. 2021 proběhly testy nových členů pro získání 1. RL.

 • Územní svaz vydal Zpravodaj VÚS č. 3-2021 zde.

Zpravodaj US - únor 2021.pdf

Testy, brigády, čl. schůze aj.

 • Testy prezenční formou pro získání 1. RL budou 20. 2. 2021, 8:30-11:00 v Kulturním domě Bílovec viz stránka Školení.

 • Výbor MO plánuje členskou schůzi na pátek 19. 3. 2021, ale ještě uvidíme podle situace.

 • Další výdej, objednávka povol. a zn. aj. je 18. 2. 2021 v klubovně 16–19 hod. viz Důležité info 2021.

 • Sumarizace úlovků, docházky a kontrol RS za rok 2021 byla ukončena.

 • Územní svaz vydal nové číslo (únor) svého občasníku–Zpravodaj VÚS viz vedle/nahoře.

 • Plán brigád na rok 2021: 3. 4., 24. 4., 4. 9., 2. 10., vždy 8–13 hod. Další operativně dle potřeby. Zájemci se budou hlásit přímo ved. brigád viz stránka Kontakty!

P. F. 2021: A jedeme dál...

 • Vedle/nahoře je zajímavé krátké video z ČT (29. 11. 2020) týkající se problematiky hospodaření na P revírech.

 • Územní svaz vydal nové číslo Zpravodaje (prosinec) VÚS zde.

 • Paní Zima pomalu přichází, u vody začíná být více klid...

 • Nezapomeňte odevzdat včas starou povolenku, ideálně 14. 1. 2021 v naší klubovně!

 • Nezapomeňte si prodloužit včas rybářský lístek.

 • Běží stále příjem přihlášek do našeho spolku.

 • Běží zpracování sumářů úlovků a docházek svépomocí v SW (jednatel+hospodář).

Mikulášská nadílka informací...

 • Byl přijat plán sběrů, výdejů povolenek a známek na rok 2021. Pozor, vzhledem k různým okolnostem jsou určité změny oproti minulosti. Pozor na změnu výše brigád a nutnost různých potvrzení, ZTP průkazů aj. Více v detailních pokynech.

 • Ceník povolenek aj. 2021 je zde, usnesení čl. schůze MO 2020 je zde.

 • 22. 12. 2020 9–18 hod. bude prodej předem objednaných kaprů na Medvědí boudě. Objednávky včetně zaplacení zálohy 200 Kč/kapr v Reklamním studiu u p. Vavrečkové. Bližší informace na telefonu Martin Holub 724 091 193 (předseda).

 • Na toku Bílovky od Střelnice dolů probíhá čištění koryta aj. od „nánosů“, tak uvidíme, jaký bude konečný výsledek...

Příjem přihlášek, video z plesu aj.

 • Územní svaz vydal nové číslo (listopad) Zpravodaje VÚS zde.

 • Od 1.12.2020 do 31.1.2021 ČRS MO Bílovec přijímá od zájemců žádosti o členství v ČRS a o získání osvědčení pro získání kvalifikace pro vydání prvního ryb. lístku. Přihlášku podejte ideálně přes el. formulář s následným osobním podepsáním nebo si ji vyzvedněte při výdeji povolenek nebo si ji stáhněte zde a vyplňte ručně a doručte včas spolku.

 • Bylo uvolněno video z rybářského plesu vedle/nahoře.

 • Byla opravena pořádně střecha na ryb. boudě kvůli opakovanému zatékání.

Zpravodaj US - říjen 2020.pdf

Listopad v MO (zákaz rybolovu aj.)

 • Na revíru 471184 Bílovka 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 3.–16. 11. 2020 z hospodářských důvodů! Informační cedule budou vyvěšeny.

 • Územní svaz vydal nové číslo (říjen) svého občasníku – Zpravodaj VÚS viz. nahoře/vedle.

 • Uzavírání evidence brigád za rok 2020 finišuje. Vřele doporučujeme členům si své hodiny zkontrolovat zde.

 • Přihlášky za člena ČRS se budou přijímat od 1. 12. 2020. Bližší informace teprve budou včas sděleny.

 • Územní svaz letos zrušil pravidelné „hospodářské kontroly“ MO z důvodu velmi tíživé epidemiologické situace.

Říjnové zprávy od vody i stolu

 • Výsledky RZ 3.10.: 1. M. Hlisnikovský, 2. J. Čapek, 3. P. Kálka, Nej. ryba P. Kálka (Ka 58 cm), Nej. dítě K. Radvanský. Všem blahopřejeme. Přišlo 25 závodníků. Ryby moc nebraly, násada Ka i Pd byla dovezena až v pátek, za obé ale naše MO nemůže. Vzhledem k různým okolnostem je s podivem, že se závody vůbec uskutečnily. Škoda že nebyl větší zájem z řad jak rybářů tak i nerybářů. Jinak všem organizátorů, lovícím i ostatním jednatel za MO děkuje.

 • Začala oprava budovy České besedy (střecha, fasáda).

 • Chystá se oprava ryb. boudy.

 • Termín pro splnění brigád (prací) je do konce října!!

 • XVIII. Republikový sněm ČRS byl odložen na neurčito (pův. datum byl 21.11.2020).

 • Povodí Odry čistí sedimentační jímku na vtoku do VN Bílovec, počítejte s možným zákalem vody.

 • Nedávné počasí zvedlo hladinu tekoucích i stojatých vod, např. Sezina kulminovala ráno 14.10. na 39 m3 vody, což je opravdu hodně...

 • Je dostupné video z členské schůze zde.

 • Album fotek RZ Setinská ploutev 2020 je zde.

Záznam z členské schůze naší MO 25.9.2020

Naše klubovna spolku v České besedě.

Fotogalerie spolku

Zde jsou veřejně sdílena vybraná alba fotek tématicky členěné. Čas od času i prezentace, koláže a filmy z nich. Fotka může být součástí více alb! Pokud budete mít kdokoliv nějakou hezkou, zajímavou fotku, nebojte se nám ji poslat, budeme jen rádi. Přidávání fotek do alb je umožněno jen administrátorovi nebo vybraným lidem (skupině).

Rybářské závody Setinská ploutev

V roce 2011 se naše organizace pustila do pořádání rybářských závodů. Je to naše jediná společenská akce v roku. Koná se pravidelně na jaře, termín se mění podle potřeby, pravidla lovu také. Účastník musí být držitelem platné povolenky k lovu. Níže je fotogalerie ze závodů rozdělená pro větší přehlednost do jednotlivých let. Archív zde: 2013, 2012, 2011