Aktuálně ze spolku

Zpravodaj US - říjen 2018-1.pdf

Informace

 • Odbahňování nádrže se konečně znovu rozeběhlo, bagr už přijel a tvrdě pracuje...
 • Stát bude nově vyplácet zástřelné 500 Kč za kormorána, vláda schválila příslušné usnesení.
 • Územní svaz vydal 4. číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
Zpravodaj US - září 2018-3.pdf

Zákaz rybolovu aj.

 • Hospodář naší organizace vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných "BPVRP" našeho ÚS zákaz rybolovu. Zákaz se týká revíru 471184 Bílovka 1 A od 26.09.2018 do 09.10.2018 včetně. Informační cedule budou vyvěšeny.
 • Územní svaz vydal 3. číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • Informace místostarostky Bílovce k situaci na VN Bílovec, která byla publikována v Bíloveckém zpravodaji č.9/2018.
Zpravodaj ÚS - srpen 2018-2.pdf

Vzpomínka

 • Před několika dny nás navždy opustil ve věku 77 let bývalý kolega, kamarád pan Günther Manthee. Dlouholetý člen ČRS, v minulosti RS, hospodář a naposledy 16 let (předposlední) předseda naší MO. Vášnivý rybář a funkcionář, za což byl i oceněn bronzovým a stříbrným odznakem ČRS. Prosíme o tichou vzpomínku.
 • Územní svaz vydal 2. číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • Namodralé zabarvení kamenů/břehů na VN Stará Ves je způsobeno odumírajícími sinicemi při poklesu vody. Můžete cítit i určitý zápach.
Zpravodaj ÚS - srpen 2018-1.pdf

Novinky ze spolku

 • Dle obdrženého e-mailu z Povodí Odry, státní podnik VN Bílovec zůstane zcela vypuštěná min. do konce roku 2018. Zahájení opětovného napouštění se uvažuje v první polovině příštího roku. V současné době připravují řešení na dokončení těžby sedimentů v nádrži!
 • Územní svaz vydal 1. číslo svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.
 • Vzhledem k nepříznivým okolnostem letos ryb. závody na podzim, a to ani na VN St. Ves nebudou.
 • Na nádrži ve Staré Vsi bobr pokácel statný strom, proto ať jsou raději rybáři obezřetní při lovu ... :-).

Informace pro členy-GDPR aj.

 • V souvislosti s problematikou GDPR zveřejňujeme pro členy tuto důležitou informaci zde. Toto poučení vč. jiných zajímavých souborů naleznete trvale na stránce Kontakt dole vpravo v Infoarchívu. Vyšel nový ČRS zpravodaj.
 • Novým předsedou našeho územního svazu byl zvolen na územní konferenci ing. Pavel Kocián (MO Rožnov p. R.), více v usnesení tamtéž.
 • 27.6. se slaví Světový den rybářství. Grafy úlovků ryb 2017 byly aktualizovány.
 • Bylo uvolněno krátké video z průběhu naší jarní členské schůze 24.3., omluvte prodlevu z technických důvodů.

Rak signální a račí mor - výzva !

 • V souvislosti s výskytem nepůvodního raka signálního na řece Moravě u Kojetína, který konkuruje našemu domácímu raku říčnímu a přenáší na něj račí mor (= plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí), tímto informujeme rybáře dle požadavku ÚS. Text vlastní výzvy je zde, obrázkový klíč k rozlišování jednotlivých druhů raků najdete na konci dokumentu Ochrana raků zde.
 • Dle posledních informací byl zjištěn račí mor v Rožnovské Bečvě, více zde, buďte proto opatrní.

Organizování brigád 2018

Z důvodu určitých zmatků v minulosti i malého zájmu o hromadné brigády bude organizace brigád letos takto:

 • Termíny: 5.5., 2.6., 8.9., 6.10.2018, 8-13 hodin.
 • Kdo bude mít zájem o práci, nahlásí se nejpozději týden před zvoleným termínem e-mailem nebo SMS brig. referentovi 724 091 193.
 • Na Bílovecké přehradě je sečení letos už zajištěno.
 • Na Staroveské přehradě všichni zájemci o sečení vč. těch, kdo prováděli tuto činnost dosud nebo v minulosti, budou kontaktovat brig. referenta, aby se konkrétně domluvili.
 • Sečení jako i jakákoliv jiná samovolná brigádnická činnost bez předchozí domluvy s brig. referentem (příp. hospodářem u P revírů) nebude členovi uznána!
 • Kdo by měl zájem o práci (brigádu) za úplatu ač nemá povinnost, nechť rovněž osloví brig. referenta.

Naše organizace stále potřebuje určitý objem práce, který nabízí členům, aby si splnili svoji povinnost ročního pracovního příspěvku. Práce schopných a ochotných členů ale pořád ubývá, problém je i fakt, že nemají čas, kdy to zrovna potřebuje spolek. Proto v některých MO už lze splnit tento roční pracovní příspěvek jen finančně a organizace si poté "najímá" členy/lidi/firmy na práci. U nás jsme zatím k tomuto modelu nepřistoupili...

Střípky z výroční členské schůze

 • 24.3.2018 proběhla členská schůze s volbou do orgánů spolku na další čtyřleté volební období. Složení členů obou orgánů spolku zůstalo (nakonec) neměnné. Účast dospělých členů spolku byla 24%, což není ideální a je to škoda, protože řadu věcí se normální člen jinde nedozví. Vedle/dole je dostupné přijaté usnesení.
 • Pokud jde o tam diskutovanou situaci na (hlavně) pstruhových revírech v souvislosti s rybožravými predátory, obecně lze říci, že "všichni" o příčinách a důsledcích ví, jen je ale potřeba konečně prosadit některá opatření "v legislativě" viz. závěry z loňské podzimní konference Vydra 2017, které je dostupné také vedle/dole. Chápu oprávněnou frustraci "pstruhařů", sám jsem na tom stejně, ale snad se opravdu začíná blýskat na lepší časy...
 • Předseda M. Čegan obdržel svazové vyznamenání III. stupně (bronzový odznak) za dlouholetou záslužnou a obětavou práci pro MO.
 • Rybářské závody na jaře nebudou.
UsneseníVCS2018.pdf
KONFER-VYDRA2017.pdf

Na vědomí rybářům/držitelům naší územní povolenky!

Na základě změn v naší legislativě platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

 • V měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin.
 • V měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Dále:

 • Celkový denní úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy. Do rybářského řádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.
 • Pro revíry ÚN Orlík, ÚN Trnávka a Veslařský kanál Račice platí, že při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
 • Pro revír ÚN Orlík je rozšířena výjimka pro 24 hodinový rybolov i na měsíc září (nově tedy v období 16.6. – 30.9.).

Fotogalerie spolku

Zde jsou veřejně sdílena vybraná alba fotek tématicky členěné. Čas od času i prezentace, koláže a filmy z nich. Fotka může být součástí více alb! Pokud budete mít kdokoliv nějakou hezkou, zajímavou fotku, nebojte se nám ji poslat, budeme jen rádi. Přidávání fotek do alb je umožněno jen administrátorovi nebo vybraným lidem (skupině).

Rybářské závody Setinská ploutev

V roce 2011 se naše organizace pustila do pořádání rybářských závodů. Je to naše jediná společenská akce v roku. Koná se pravidelně na jaře, termín se mění podle potřeby, pravidla lovu také. Účastník musí být držitelem platné povolenky k lovu. Níže je fotogalerie ze závodů rozdělená pro větší přehlednost do jednotlivých let. Archív zde: 2011