Aktuálně ze spolku

Říjnové zprávy od vody i stolu

 • Výsledky RZ 3.10.: 1. M. Hlisnikovský, 2. J. Čapek, 3. P. Kálka, Nej. ryba P. Kálka (Ka 58 cm), Nej. dítě K. Radvanský. Všem blahopřejeme. Přišlo 25 závodníků. Ryby moc nebraly, násada Ka i Pd byla dovezena až v pátek, za obé ale naše MO nemůže. Vzhledem k různým okolnostem je s podivem, že se závody vůbec uskutečnily. Škoda že nebyl větší zájem z řad jak rybářů tak i nerybářů. Jinak všem organizátorů, lovícím i ostatním jednatel za MO děkuje.

 • Začala oprava budovy České besedy (střecha, fasáda).

 • Chystá se oprava ryb. boudy.

 • Termín pro splnění brigád (prací) je do konce října!!

 • XVIII. Republikový sněm ČRS byl odložen na neurčito (pův. datum byl 21.11.2020).

 • Povodí Odry čistí sedimentační jímku na vtoku do VN Bílovec, počítejte s možným zákalem vody.

 • Nedávné počasí zvedlo hladinu tekoucích i stojatých vod, např. Sezina kulminovala ráno 14.10. na 39 m3 vody, což je opravdu hodně...

 • Je dostupné video z členské schůze zde.

 • Album fotek RZ Setinská ploutev 2020 je zde.

Hájení rybářského revíru, členská schůze MO 2020!

 • Hospodář MO vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu. Zákaz se týká revíru 471126 Setina 1 A od 2.10.2020 do 15.10.2020. Informační cedule budou vyvěšeny.

 • Po deštích je VN Bílovec plná přikalené vody.

 • 25.9.2020 proběhla odložená členská schůze spolku. V dnešní bláznivé době si našlo cestu na ni pouze 22 členů, což představuje 9,5 % dospělých členů. Je to bída, celý náš letošní plán spojit čl. schůzi v březnu s výdejem povolenek tak vzal za své. Ach jo. Pozor došlo k malým změnám u brigád a zápisného viz. zápis z čl. schůze.

 • Pozor, dle obdržených informací došlo ke změně čísla revíru z 471219 na 471226 Blatecký mlýn 1 A!

Pozvánka na členskou schůzi, rybářské závody aj.

 • Výbor MO tímto zve všechny své členy na členskou schůzi dne 25.9.2020 v KD Bílovec, prezence je od 17,30 hodin! Zahájení nejdříve v 18 hodin. Návrh programu je vcelku tradiční, informace a problémy k řešení však určitě zajímavé.

 • Opět po 3 letech se 3.10.2020 konají znovu rybářské závody. Přihlaste se ideálně přes el. přihlášku, přihlášené lidi uvidíte ve startovní listině. Ostatní viz. plakát, poklikem na něj se dá stáhnout/zvětšit. Přijďte k vodě provětrat svou mysl a ryb. náčiní nebo se jen podívat a podpořit spolek v dnešní bláznivé době... :-)

 • Územní svaz vydal nové čísla (červenec a září) svého občasníku-Zpravodaj ÚS.

 • Termín brigády před ryb. závody bude včas určen.

 • Změny BPVRP 2021 - viz. složka zpravodaje.

 • Začíná pomalu podzim - čas lovu dravců a muškaření...

Bílovka na jaře 2012 po úpravě toku.

Jak jsem hledal ryby v Bílovce... (minireportáž)

Letos na konci května po deštích bylo vody v říčce Bílovce nezvykle více jako již dlouho ne v tuto dobu. Dostal jsem po letech bláznivý nápad projít si s prutem v ruce úsek od Střelnice po Lindovský potok, výše už je totiž několik let CHRO. Nebudu připomínat, co tam kdysi žily za ryby, informovaní lidé to ví. Hned nad můstkem přes vodu u Střelnice jsem byl záhy dotázán zvídavým kolem jedoucím řidičem, zdali tu opravdu žijou nějaké ryby, když mne viděl tam lovit. Po krátké diskuzi s ním jsem pokračoval dál. A výsledek? V celém úseku o délce cca 1,5 km, který jsem díky větší vodě poměrně zodpovědně prochytal, jsem ulovil pouze jediného pstruha obecného! Jinak nic. Ostatní pozorované živočichy nepočítám. A to je velmi, velmi špatné. Ano vím, že byly sušší roky, ale prvotní příčinu stavu hledejme v regulaci toku, poslední v roce 2011, kdy byl mj. odstraněn i starý, pravda dnes už zbytečně vysoký splav v ulici U Splavu. Po ní zanikly prakticky veškerá hlubší místa a úkryty v březích, pod splávky atp. A ty ryby potřebují, zvl. některé druhy. číst dále

Prázdniny ve spolku

 • Územní svaz vydal nové číslo (červen) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. odkaz.

 • Členská schůze bude v PA 25.9.2020 od 18 hod., prezence od 17,30 hod. v KD Bílovec.

 • Byla instalována poštovní schránka spolku na plot u Besedy. Důležité věci vkládejte raději i do sáčku, schránka není „zcela vodě odolná“...

 • Od 24. 6. 2020 má náš územní svaz nový facebookový profil.

 • I takoví candáti byli v nádrži Bc - 88 cm 2013 Ca, p. Urbásek. Snad zase časem znovu budou...

 • Dotazník pro veřejnost k novému CIS je na webu ČRS (Praha) nebo přímo zde.

Červen v naší MO, lov dravců začíná...

 • 12.6. proběhla mimořádná brigáda na VN Bílovec na odstranění přemnožené vláknité řasy.

 • 16.6.2020 začíná lov dravců.

 • 20.6.2020 (v sobotu) v cca 10-18 hod. bude na VN Bílovec poněkud živo z důvodu tréninku dračích lodí, proto raději běžte na ryby jinam.

 • Poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec!

 • Dle požadavku Povodí Odry je zákaz rybolovu z/u nové litorální zóny a nejmenší lovná míra štiky 60 cm, candáta 50 cm pro roky 2020-2021 na revíru 471126.

 • Územní konference letos bude 30.7.2020.

 • Příprava nových Stanov dále pokračuje, schvalování bylo přesunuto na mim. RS v roce 2021!

Zpravodaj US - květen 2020.pdf

Květnové informace

 • Po pečlivém zvážení i průzkumu mezi členy výbor sděluje, že čl. schůze je v plánu až v září. Škoda, že odpovědělo na zaslaný dotazník „jen“ 60 členů, což je podle mne trochu škoda, od mnohých členů navíc nemám emailovou adresu.

 • Během jara byl zaznamenán nemalý úhyn kaprů na VN Bílovec (zatím vytaženo 102 ks), což bylo nahlášeno na patřičná místa.

 • Územní svaz vydal nové číslo (květen) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. vedle/nahoře.

 • Byly publikovány úlovky za rok 2019 na webu.

 • Běží připomínkování návrhu nových stanov ČRS, každý člen má šanci se ozvat zde do 29.5.2020!

 • Shání se brigádníci na sečení trávy. Zájemci volejte obratem ved. brigád 605580120.

Zpravodaj US - duben 2020.pdf

Zákaz rybolovu a zahájení pstruhové sezóny

 1. MO vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu na revíru 471184 od 16.4.2020 do 30.4.2020.

 2. Územní svaz vydal nové číslo (duben) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. vedle/nahoře.

 3. 16.4.2020 začíná pstruhová sezóna. Přejeme všem šťastný lov.

Jarní novinky od vody i stolu

 • Jarní rybářské závody se zcela ruší, podzimní RZ zůstávají v plánu.

 • Lov ryb na revíru 471126 je povolen od 11.4.2020. Respektujte podmínky vyhlášeného nouzového stavu aj. Dle požadavku Povodí Odry je zákaz rybolovu z/u nové litorální zóny a nejmenší lovná míra štiky 60 cm, candáta 50 cm pro roky 2020-2021. Dále se uvidí podle nové smlouvy. Info bude i u vody.

 • Vše ohledně čl. známky nebo povolenky řešte přímo s pokladníkem nebo výdejcem povolenek!

 • Brigáda 28.3. se ruší, ostatní jsou v plánu. V případě zájmu o individuální práci nebo info volejte ved. brigád!

 • Bobr řádí u Jamníku pod VN Bílovec.

Zpravodaj US - únor 2020.pdf
Zpravodaj US - březen 2020.pdf

Březen - pozor změna čl. schůze!!

 • Po dlouhém zvažování a pod tlakem různých okolností výbor MO rozhodl o odložení členské schůze spolku z 14.3.2020 na neurčito!

 • Ale 3. hromadný prodej povolenek a známek vč. předání legitimací novým členům proběhne, a to v klubovně (sídlo spolku) v sobotu 14.3.2020 od 8,30-10,30 hodin.

 • Sumarizace úlovků a školení nových členů bylo ukončeno.

 • Územní svaz vydal nové číslo (únor a březen) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. vedle/nahoře.

 • Plán brigád na rok 2020: 28.3., 2.5., 5.9., 3.10., vždy 8-13 hod.

 • 22.3. se slaví Světový den vody.

Lednové novinky

 • Územní svaz vydal prosincový a lednový zpravodaj.

 • Nezapomeňte odevzdat starou povolenku včas do 16.1.2019 (druhý hrom. výdej) !

 • 28.2.2020 je rybářský ples, rezervace míst před 1.2.2020 jen u našeho předsedy tel. 724091193.

 • Příjem přihlášek nových členů vrcholí, proto váhající spěchejte, školení+zkoušky letos jsou už v únoru!!

 • Rybářské závody jsou letos už 11.4.2020, do té doby platí na revíru 471126 zákaz rybolovu. Snad nám vyjde počasí...

Zpravodaj US - listopad 2019.pdf
USceník2020.pdf

Konec roku v MO - hromadný sběr a výdej povolenek aj.

 • 16.12.2019 bude v klubovně v 17-19 hod. hromadný sběr (řádně vyplněných) povolenek 2019 vč. možnosti objednat a zaplatit si novou na rok 2020 s následným přednostním pozdějším vyzvednutím. Nezapomeňte si pro tento účel vzít nebo zajistit včas vše potřebné.

 • 27.12.2019, 16.1.2020, budou dva hromadné výdeje čl. známek a povolenek v 17-19 hod. v restauraci U Holubů! Třetí hromadný výdej bude letos bezprostředně po ukončení členské schůze 14.3.2020 v KD Bílovec!

 • Byl zveřejněn nový ceník na rok 2020, v podstatě jediná změna je v příplatku 200 Kč k jedné/první roční povolence jako mimořádný zdroj doplnění FRR, více informací je v říjnovém Zpravodaji VUS!

 • Územní svaz vydal nové číslo (listopad) svého občasníku - Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

Zpravodaj US - říjen 2019.pdf

Listopad v naší MO - přihlášky, brigády aj.

 • Evidence brigád 2019 byla ukončena, zkontrolovat si ji můžete níže zde na stránce nebo vždy na stránce Časté dotazy.

 • Od 1.12.2019 do 31.1.2020 ČRS MO Bílovec přijímá od zájemců žádosti o členství v ČRS a o získání osvědčení pro získání kvalifikace pro vydání prvního ryb. lístku. Přihlášku je možné podat i přes el. formulář s následným osobním podepsáním viz. vedle/nahoře.

 • Dle neoficiální informace z Povodí Odry je na VN Bílovec snížena hladina vody z důvodu zjišťování a bude po dobu zkoumání možného průsaku vody hrází. Dalším (dočasným) důvodem je nová litorální zóna. Informace nejsou jednoznačné, doufejme, že to hlavně nebude trvale...

 • Územní svaz vydal nové číslo (říjen) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

Zpravodaj US - září 2019.pdf

Říjnové ozvěny od vody

 • Územní svaz vydal nové číslo (září) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

 • Požádali jsme město Bílovec o dotaci na rok 2020.

 • MO vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu na revíru 471184 od 12.10.2019 do 21.10.2019. Na revíru 471126 zákaz rybolovu platí nadále min. do konce roku 2019, z různých důvodů!

 • 28.2.2020 bude znovu po mnoha letech Rybářský ples v KD Bílovec!

Zpravodaj US - červen 2019.pdf
Zpravodaj US - červenec 2019.pdf

Prázdninové informace

 • Územní svaz vydal nové čísla (červen a červenec) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře. Čtěte pozorně a (ne)věřte všemu... :-)

 • BPVRP 2020 našeho ÚS - zmatky a boj pokračuje...

 • Webová stránka s úlovky byla doplněna o konečné informace za rok 2018.

 • Plocha vody na VN Bílovec se zřízením litorální zóny zmenšila o cca 11 %. Navždy?

 • Byl spuštěn nový online magazín časopisu Rybářství zde.

Zpravodaj_CRS_kveten2019.pdf
Zpravodaj US - květen 2019.pdf

Červen v naší MO

 • Na VN Bílovec probíhá momentálně proces stabilizace biologické rovnováhy, smlouva mezi Povodím Odry a US je stále v přípravě, řeší se násady ryb. Vzhledem k těmto okolnostem to vypadá, že první větší zarybnění bude až na podzim, proto lov ryb bude nejspíše povolen až od roku 2020. Nicméně uvažujeme i o vysazení PD na podzim s umožněním jeho lovu např. na přívlač/um.mušku. Vše se ale teprve uvidí, co bude možné nebo ne. Trochu se to celé vleče, ale naše MO opravdu už více udělat nemůže, buďme trpěliví...

 • 2.6.2019 proběhla územní konference, zápis z ní je zde.

 • Územní svaz vydal nové číslo (květen) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

 • ČRS vydal další číslo Zpravodaje viz. vedle/nahoře.

 • 27.6. se slaví Světový den rybářství!

Užívejte léto :-)

O vodní nádrži Bílovec aneb už to tam zase šplouchá...

Bíloveckou přehradou, Bíloveckým rybníkem apod. je nazývána tato v podstatě víceúčelová průtočná retenční nádrž, která byla po rychlé výstavbě dokončena v roce 1965 a následně ihned napuštěna. Nachází se na toku Jamník ř. km 5,635. Vlastníkem tohoto vodního díla (VD) je označován stát (ČR) a jeho správcem je Povodí Odry, státní podnik. Celé to je ale trochu složitější, protože stavba hráze a vlastní zátopa je na pozemcích několika majitelů počínaje státem přes město Bílovec až po řadu fyzických osob.

V současné době je hlavním účelem tohoto VD ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod. Druhotným využitím pak jsou rekreace, chov a lov ryb a akumulace vody pro případné odběry. Nádrž také vytváří vhodné podmínky pro zvýšení ekologické stability a existenci flory a fauny v přilehlém okolí. Určitě v nemalé míře ovlivňuje také mikroklima v blízkém okolí, což ocení lidé zejména v létě. číst dále

Zpravodaj US - duben 2019.pdf
Bagry a ryby_Vodní hospodářství_Kubín.pdf

Májové novinky

 • Územní svaz vydal nové číslo (duben) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

 • Bylo uvolněno krátké video z naší březnové členské schůze.

 • Územní konference bude 25.5.2019.

 • Byla zpracována studie o vlivu stavebních prací na ryby aj. aneb záchranné odlovy mají smysl!

 • V klubovně v České besedě byl zaveden internet vč. Wi-Fi.

 • 16.6.2019 by měl být v České besedě Den otevřených dveří.

Hladina už stoupá...

Napouštění VN Bílovec, zákaz rybolovu aj.

 • Výbor spolku informuje širokou veřejnost, že napouštění nádrže i jiná související nebo navazující činnost postupuje pozvolna dle plánovaného harmonogramu a pravidel Povodí Odry, státní podnik, kterým je i dozorován. Zbytečně proto nevolejte předsedovi nebo starostce města. Všechny podstatné informace budou včas na webu spolku. Doporučujeme členům spolku být podobně aktivní i pokud jde o brigády nebo členskou schůzi!

 • Na VN Bílovec (471126) stále platí zákaz rybolovu až do odvolání!

 • Výbor spolku důrazně žádá občany, kteří pokud mají potřebu cokoliv (nekalého) oznámit příslušnému úřadu, nechť tak činí svým vlastním jménem a ne cizím, např. jménem ČRS MO Bílovec!!! Děkujeme.

Zpravodaj - březen 2019.pdf
UsneseniVCS2019.pdf

Členská schůze 30.3.2019

 • V sobotu 30.3.2019 proběhla členská schůze spolku. Jako jediná v roce byla tak i výroční, přesto přišlo jen 19% dospělých členů, což je nejnižší účast, co kdy pamatuji. Je to špatné a smutné zároveň a výbor to bude muset nějak řešit. Celý zápis ze schůze je zde.

 • 2.4.2019 bylo zahájeno postupné instalování dluží do požeráku a voda v VN Bílovec se tak pomalu začíná napouštět. 3 x sláva!!!

 • Územní svaz vydal nové číslo (březen) svého občasníku-Zpravodaj ÚS viz. vedle/nahoře.

Organizování brigád 2019

Z důvodu eliminace nejasností i malého zájmu o hromadné brigády bude organizace brigád opět letos takto:

Termíny: 6.4., 4.5., 7.9., 5.10.2019, 8-13 hodin

Kdo bude mít zájem o práci, nahlásí se nejpozději týden před zvoleným termínem e-mailem nebo SMS ved. brigád - tel. 605 580 120.

Na Bílovecké a Staroveské přehradě je sečení letos už v podstatě zajištěno. V případě pochybností nebo nejasností zavolejte.

Sečení jako i jakákoliv jiná samovolná brigádnická činnost bez předchozí domluvy s ved. brigád (příp. hospodářem u P revírů) nebude členovi uznána! Kdo by měl zájem o práci (brigádu) za úplatu ač nemá povinnost, nechť rovněž osloví ved. brigád.

Záznam z členské schůze naší MO 25.9.2020

Naše nová klubovna spolku v Besedě.

Fotogalerie spolku

Zde jsou veřejně sdílena vybraná alba fotek tématicky členěné. Čas od času i prezentace, koláže a filmy z nich. Fotka může být součástí více alb! Pokud budete mít kdokoliv nějakou hezkou, zajímavou fotku, nebojte se nám ji poslat, budeme jen rádi. Přidávání fotek do alb je umožněno jen administrátorovi nebo vybraným lidem (skupině).

Rybářské závody Setinská ploutev

V roce 2011 se naše organizace pustila do pořádání rybářských závodů. Je to naše jediná společenská akce v roku. Koná se pravidelně na jaře, termín se mění podle potřeby, pravidla lovu také. Účastník musí být držitelem platné povolenky k lovu. Níže je fotogalerie ze závodů rozdělená pro větší přehlednost do jednotlivých let. Archív zde: 2012, 2011