Aktuálně ze spolku

Podzimní informace od vody...

 • Výsledky RZ SP 2021: 1. M. Vik 564 b., 2. L. Hrachovec 460 b., 3. P. Šubert 353 b. Největší rybu kapra 65 cm ulovil Š. Zmarzlák. Celkem se ulovilo cca 40 kaprů, velký lín, 1xPD, cejni aj. Duháci opět bohužel stávkovali...Letos na závody přišlo 42 dospělých a 4 děti, a to pár přihlášených lidí nedorazilo (s omluvou). Letos dokonce rybáře i otravné kačeny trochu vystrašil dopolední nízký průlet vrtulníku LZS nad nádrží, který přiletěl k nedaleké nehodě. Všem úspěšným rybářům blahopřejeme a těšíme se na viděnou příští rok...

 • Byl vysazen kapr ob. a pstruh duh. do MP revírů naší MO.

 • Začala výměna některých dluží na VN Stará Ves.

 • Termín pro splnění brigád (prací) je do konce října!!

 • Album fotek RZ Setinská ploutev 2021 je zde.

 • 6. 11. 2021 jsou u sousedů v Bravanticích ryb. závody v přívlači.

Zpravodaj US - září 2021.pdf

Hájení, brigády aj.

 • Na obou ryb. revírech 471 184 Bílovka 1 A a 471 126 Setina 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 26. 9. – 8. 10. 2021 z hospodářských důvodů a RZ. Informační cedule budou vyvěšeny!

 • Zájemci o brigády nechť se urychleně hlásí ved. brigád J. Abíkovi!!

 • Územní svaz vydal nové číslo (září) svého Zpravodaje ÚS.

 • 23. 9. proběhlo pracovní setkání okolních MO v Příboře na Borovci s ÚS.

 • 10.–11. 9. 2021 proběhlo 2. rybářské soustředění dětí, tentokrát ve Vesníku v Bítově.

Pozvánka na rybářské závody aj.

 • Opět po roce se 2. 10. 2021 konají znovu rybářské závody. Přihlaste se ideálně přes el. přihlášku, přihlášené lidi uvidíte ve startovní listině. Ostatní viz plakát, poklikem na něj se dá stáhnout/zvětšit. Přijďte k vodě provětrat svou mysl a ryb. náčiní nebo se jen podívat a podpořit spolek... :-)

 • Začíná pomalu podzim - čas lovu dravců a muškaření...

 • Výbor zvolil za hospodáře Davida Stanovského a za místopředsedu Ondřeje Fojtíka.

Novinky na konec prázdnin...

 • Byl vysazen PD 50 kg do pstruhových revírů (Panský mlýn, Kopanice, Lhotka, soutok Sezina/Bílovka), tak je zkuste hledat, konec přívlačové pstruhové sezóny se blíží...:-)

 • V září bude zahájena stavba – oprava opěrné zdi o délce 240 m v toku Bílovka v Bílovci (Střelnice), která omezí provoz na silnici č. II/463. Předpoklad ukončení je až 12/2022! No uvidíme, jak to nakonec bude vše vypadat...

 • Projekt zkapacitnění ČOV Bílovec/V.A. stále pokračuje. Tato ČOV pro Bílovec a Velké Albrechtice byla postavena v roce 1996 a naposledy byla rekonstruována v roce 2006. Aktuálně dokáže vyčistit více než 400 tisíc metrů krychlových odpadní vody za rok. Je projektována na maximální hodinový průtok 162 metrů krychlových odpadní vody. Snad to potom bude mít nějaký pozitivní vliv při větší vodě...

 • Občas se podaří chytit na našich MP revírech i velká ryba...

Článek: Muškaři nebo „muškaři“ aneb luční koník vs. rudořitka i jiné související peripetie rybářů (úvaha jednatele MO)

Článek p. Jehličky o muškaření v dubnovém vydání časopisu Rybářství mne konečně nakopl napsat tuto malou úvahu. Některé jeho myšlenky totiž i u mne vyvolávají spoustu otazníků nebo pochybností už řadu let a to v různých souvislostech. Předně sděluji, že nejsem muškař-specialista. Považuji se za všestranného rybáře, který sice něco preferuje, ale jinak způsoby lovu nebo cílovou rybu střídám nejen během roku, ale i meziročně. Navíc moje lovy někdy připomínají spíše ichtyologický průzkum…

K muškaření jsem se poprvé dostal před léty, když se i na naší malé říčce zkusil vysadit na podzim pstruh duhový, aby naši pstruhaři nemuseli na konci srpna končit s rybolovem. Zároveň jsme tehdy totiž byli navíc tzv. samostatně hospodařící místní organizací ČRS a byl tudíž problém, vlastně nemožnost jít muškařit jinam na nějakou větší řeku. Těžko říci, zda to byl tehdy dobrý nápad s tím duhákem. Ale dříve nikdo o tom nepochyboval, rybářům to i vyhovovalo a rozhodně to není hlavní příčina dnešního stavu potočáka i na našich ryb. revírech. Přidaly se totiž další a podstatnější faktory a celé se to tím duhákem možná jen malinko urychlilo. Nic víc, nic míň. My totiž máme možnost srovnání, máme 2 srovnatelné pstruhové revíry a duháka jsme dávali jen do jednoho z nich. A (nejen) dnešní stav? Ten rybářský revír bez duháka je na tom hůře nejen teď, ale i historicky než ten druhý, protože v regulovaném (a dříve silně průmyslově i komunálně znečišťovaném) toku živoří nejen původní potočák, ale i nepůvodní duhák vč. vydry a spol. Od nepaměti s ohledem na specifika našich obou pstruhových ryb. revírů lze zde lovit tzv. na umělou mušku bez omezení, což reálně např. znamená, že není nutnost použít muškařskou šňůru, je povolené i jiné nosné zařízení atp. číst dále

Srpnové střípky od vody

 • Územní svaz vydal nové číslo (červenec a srpen) svého Zpravodaje ÚS.

 • Došlo k malému úhynu cca 7 ks pstruha potočního o velikosti okolo 25 cm nedaleko splávku na Bílovce těsně pod Střelnicí. Počet je sice naštěstí malý, ale příčina nejasná/záhadná...

 • Proběhla územní konference v Paskově viz poslední Zpravodaj.

 • 1. srpna proběhlo malé ryb. soustředění dětí na VN Bílovec, další se plánuje na září (snad) v Bítově...

 • 21. 8. 2021 jsou Rybí hody v Bítově.

Letní informace...

 • Na WPC v Nizozemsku se vítězem a novým šampiónem stal německý tým Thomas Engert a Mark Ptacovsky, kteří jako jediní dokázali chytit všech sedm bodovaných ryb po dobu tří závodních dnů. Češi obsadili druhé a třetí místo!

 • Územní konference letos nakonec bude 29. 7. 2021 v Paskově od 16 hod.

 • Upozorňujeme rybáře, aby četli tištěný Ryb. řád 2017+platný Dodatek, je to vlastně jejich povinnost. Dále vřele doporučujeme, aby sledovali i web územního svazu (BPVRP) i případně web příslušné hospodařící MO. A samozřejmě i cedule u vody!

Zpravodaj US - červen 2021.pdf
UsneseníVCS2021.pdf

Prázdniny: Členská schůze a další informace...

 • Územní svaz vydal nové číslo (červen) svého Zpravodaje ÚS viz vedle/nahoře.

 • Proběhla členská schůze spolku, účast 30 lidí...

 • Na základě informací od pořadatele oznamujeme, že dne 24. července 2021 by na VN Bílovec měl být trénink/ukázka dračích lodí.

 • Byla konečně zpracována sumarizace úlovků 2020 viz stránka Úlovky na našem webu.

 • 29. června byl aktiv vedoucích RS v Ostravě.

 • Slezská Harta: Byla podepsána smlouva mezi ÚS a Povodím Odry, bližší info viz web našeho ÚS!

 • Rybářské závody v Bílově jsou v plánu 31. 7. 2021.

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle po krátké nemoci 22. června navždy opustil ve věku 70 let náš kolega funkcionář, velký rybář, vášnivý pstruhař a hospodář místní organizace pan Stanislav Sochorek. Členem ČRS byl od roku 1968, i když ryby lovil určitě už dříve. Později působil jako rybářská stráž, od roku 1994 byl zástupcem hospodáře a od roku 2011 hospodář. Za svou vytrvalou práci obdržel nejdříve bronzový a později stříbrný ČRS (Tejčkův) odznak II. stupně. Dokázal ulovit různé druhy ryb, rozuměl jim, nicméně jeho srdce patřilo milovaným pstruhům. Byl i dlouholetým předsedou malého ryb. spolku v Bítově. Odešel zbytečně brzo. Bude nám chybět...

Lín z našich vod...

Červen v MO: Členská schůze 25. 6. 2021 aj.

 • Výbor MO zve své členy na členskou schůzi spolku 25. června 2021 v 18 h., prezence od 17,30 h. v KD Bílovec, malý sál. Občerstvení zajištěno. Program schůze.

 • Desetiletí 2021–2030 je vyhlášeno světovým desetiletím vědy o oceánech. 8. 6. byl Světový den oceánů.

 • 27.6. se slaví Světový den rybářství.

 • Nezapomeňte při lovu na rybičku do 15 cm, že lze použít jen 1 jednoháček!

 • Byl vysazen úhoř monté 3 kg do obou MP revírů a 3 000 ks čtvrt ročka Po do Bílovky, Jamníka a Seziny.

 • Soustředění dětí se plánuje jako jednodenní buď 24. 7., nebo 31. 7. 2021.

 • Územní konference byla odložena!

Užívejte léto :-)

Májové info: Členská schůze spolku, zpravodaje VÚS aj.

 • (Výroční) členská schůze spolku se plánuje na pátek 25. června 2021 v 18 h., prezence od 17,30 h. v KD Bílovec (malý nebo velký sál, ještě uvidíme). Přijďte si pro informace a pozdravit ryb. kolegy...

 • Územní konference bude 24. června, od nás tam pojede předseda.

 • Územní svaz vydal Zpravodaj VÚS na duben a květen.

 • Ryb. závody budou na podzim.

 • Ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi byla předána odborná rešerše „Prahování drobných vodních toků“.

Zahájení pstruhové sezóny na Sezině 16. dubna!

Krátká videoreportáž ke Slezské Hartě

Aprílové novinky: Zrušení ryb. závodů, hájení aj.

 • Na obou ryb. revírech 471 184 Bílovka 1 A a 471 126 Setina 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 8.–21. 4. 2021 z hospodářských důvodů. Informační cedule budou vyvěšeny!

 • Rybářské závody 10. 4. 2021 se ruší resp. jsou odloženy na neurčito z důvodu přísných podmínek prodlouženého nouzového stavu v naší zemi kvůli nepříznivé epidemiologické situaci!

 • Brigáda 3. dubna se ruší!

 • Nezapomeňte zaplatit pravidelný čl. příspěvek (známku) do 30. dubna.

 • Proběhl záchranný lov ryb el. agregátem na Bílovce ve V. A. kvůli rekonstrukci opěrné zdi na žádost stavebníka.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Článek: Po stopách Setiny aneb ztracený potok...

Víte, co se vybaví člověku (nejen?) z Bítova, když se řekne slovo Setina? Nejčastější odpověď nejspíše bude, že se jedná o potok v nedalekém údolí. A skutečně! Severovýchodně od obce Bítov opravdu teče poměrně zajímavý nemalý potok, který dole po proudu by někdo se nebál jej označit možná i malou říčkou. Je tu ovšem menší problém, že se ten potok jmenuje (dnes) správně Sezina. Tedy alespoň dle oficiálních dostupných map. Samotný státní podnik Povodí Odry jako správce toku potvrdil tuto skutečnost. Problém je totiž v tom, že v uplynulých 150 letech ani naši předkové v tom neměli úplně jasno. Potom se nelze divit, že se člověk mohl a může setkat v různých mapách s různými názvy, někdy dokonce v jedné mapě tok ani neměl po celé své délce stejný název. A proto to dopadlo nakonec tak, že byl „zvolen“ název Sezina, který „preferovali vojáci“. Pokud tedy náhodou neexistoval (ještě) nějaký jiný důvod nebo zájem. Smiřme se tedy, že označení Sezina je to správné a že už se asi nikdy nezmění, protože není vůle, chuť a nejspíš ani důvod o to usilovat…

Sezina pramení západně od Pusté Polomi v nadmořské výšce 465 m. Pramen se špatně určuje, prameniště hledejte v remízku v polích cca 800 m napravo od silnice z Pusté Polomi do Hlubočce. Pod touto silnicí je Sezina poprvé více (snad i trvale?) přítomna na povrchu. Bezprostředně nad touto silnicí potůček Sezinu ovšem nehledejte, je totiž schován v zemi zasypán a zatrubněn, navíc ve spodní pramenné části je/byla zřízena skládka odpadu. Jak smutné… Sezina je levostranný a celkově největší přítok Bílovky. Délka jejího toku činí cca 20 km. Na horním toku teče převážně jihovýchodním směrem. Pod Pustou Polomí, jejímž okrajem potok protéká, vtéká do hlubšího lesnatého údolí, v němž jihozápadně od Kyjovic nad Panským mlýnem přijímá zprava potok Setinu. číst dále

Poslední hromadný výdej, členská schůze aj. (změna!)

 • Poslední hromadný výdej + objednání (už s příplatkem) povolenek a známek je 11. 3. 2021 16:00–18:00 h. v klubovně spolku. Využijte toho, další hromadný nebude, proto ostatní rybáři, kteří chtějí platit známku a povolenku, nechť po 11. 3. individuálně kontaktují výhradně pokladníka 605503315 nebo výdejce 604183710 (pro povolenky)!

 • Členská schůze (19. 3. 2021) se z důvodu tíživé epidemiologické situace ruší a odkládá na neurčito.

 • Rybářské závody jsou v plánu 10. 4. 2021, ale uvidíme podle situace...

 • 20. 2. 2021 proběhly testy nových členů pro získání 1. RL.

 • Územní svaz vydal Zpravodaj VÚS č. 3-2021 zde.

Zpravodaj US - únor 2021.pdf

Testy, brigády, čl. schůze aj.

 • Testy prezenční formou pro získání 1. RL budou 20. 2. 2021, 8:30-11:00 v Kulturním domě Bílovec viz stránka Školení.

 • Výbor MO plánuje členskou schůzi na pátek 19. 3. 2021, ale ještě uvidíme podle situace.

 • Další výdej, objednávka povol. a zn. aj. je 18. 2. 2021 v klubovně 16–19 hod. viz Důležité info 2021.

 • Sumarizace úlovků, docházky a kontrol RS za rok 2021 byla ukončena.

 • Územní svaz vydal nové číslo (únor) svého občasníku–Zpravodaj VÚS viz vedle/nahoře.

 • Plán brigád na rok 2021: 3. 4., 24. 4., 4. 9., 2. 10., vždy 8–13 hod. Další operativně dle potřeby. Zájemci se budou hlásit přímo ved. brigád viz stránka Kontakty!

P. F. 2021: A jedeme dál...

 • Vedle/nahoře je zajímavé krátké video z ČT (29. 11. 2020) týkající se problematiky hospodaření na P revírech.

 • Územní svaz vydal nové číslo Zpravodaje (prosinec) VÚS zde.

 • Paní Zima pomalu přichází, u vody začíná být více klid...

 • Nezapomeňte odevzdat včas starou povolenku, ideálně 14. 1. 2021 v naší klubovně!

 • Nezapomeňte si prodloužit včas rybářský lístek.

 • Běží stále příjem přihlášek do našeho spolku.

 • Běží zpracování sumářů úlovků a docházek svépomocí v SW (jednatel+hospodář).

Mikulášská nadílka informací...

 • Byl přijat plán sběrů, výdejů povolenek a známek na rok 2021. Pozor, vzhledem k různým okolnostem jsou určité změny oproti minulosti. Pozor na změnu výše brigád a nutnost různých potvrzení, ZTP průkazů aj. Více v detailních pokynech.

 • Ceník povolenek aj. 2021 je zde, usnesení čl. schůze MO 2020 je zde.

 • 22. 12. 2020 9–18 hod. bude prodej předem objednaných kaprů na Medvědí boudě. Objednávky včetně zaplacení zálohy 200 Kč/kapr v Reklamním studiu u p. Vavrečkové. Bližší informace na telefonu Martin Holub 724 091 193 (předseda).

 • Na toku Bílovky od Střelnice dolů probíhá čištění koryta aj. od „nánosů“, tak uvidíme, jaký bude konečný výsledek...

Příjem přihlášek, video z plesu aj.

 • Územní svaz vydal nové číslo (listopad) Zpravodaje VÚS zde.

 • Od 1.12.2020 do 31.1.2021 ČRS MO Bílovec přijímá od zájemců žádosti o členství v ČRS a o získání osvědčení pro získání kvalifikace pro vydání prvního ryb. lístku. Přihlášku podejte ideálně přes el. formulář s následným osobním podepsáním nebo si ji vyzvedněte při výdeji povolenek nebo si ji stáhněte zde a vyplňte ručně a doručte včas spolku.

 • Bylo uvolněno video z rybářského plesu vedle/nahoře.

 • Byla opravena pořádně střecha na ryb. boudě kvůli opakovanému zatékání.

Zpravodaj US - říjen 2020.pdf

Listopad v MO (zákaz rybolovu aj.)

 • Na revíru 471184 Bílovka 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 3.–16. 11. 2020 z hospodářských důvodů! Informační cedule budou vyvěšeny.

 • Územní svaz vydal nové číslo (říjen) svého občasníku – Zpravodaj VÚS viz. nahoře/vedle.

 • Uzavírání evidence brigád za rok 2020 finišuje. Vřele doporučujeme členům si své hodiny zkontrolovat zde.

 • Přihlášky za člena ČRS se budou přijímat od 1. 12. 2020. Bližší informace teprve budou včas sděleny.

 • Územní svaz letos zrušil pravidelné „hospodářské kontroly“ MO z důvodu velmi tíživé epidemiologické situace.

Říjnové zprávy od vody i stolu

 • Výsledky RZ 3.10.: 1. M. Hlisnikovský, 2. J. Čapek, 3. P. Kálka, Nej. ryba P. Kálka (Ka 58 cm), Nej. dítě K. Radvanský. Všem blahopřejeme. Přišlo 25 závodníků. Ryby moc nebraly, násada Ka i Pd byla dovezena až v pátek, za obé ale naše MO nemůže. Vzhledem k různým okolnostem je s podivem, že se závody vůbec uskutečnily. Škoda že nebyl větší zájem z řad jak rybářů tak i nerybářů. Jinak všem organizátorů, lovícím i ostatním jednatel za MO děkuje.

 • Začala oprava budovy České besedy (střecha, fasáda).

 • Chystá se oprava ryb. boudy.

 • Termín pro splnění brigád (prací) je do konce října!!

 • XVIII. Republikový sněm ČRS byl odložen na neurčito (pův. datum byl 21.11.2020).

 • Povodí Odry čistí sedimentační jímku na vtoku do VN Bílovec, počítejte s možným zákalem vody.

 • Nedávné počasí zvedlo hladinu tekoucích i stojatých vod, např. Sezina kulminovala ráno 14.10. na 39 m3 vody, což je opravdu hodně...

 • Je dostupné video z členské schůze zde.

 • Album fotek RZ Setinská ploutev 2020 je zde.

Hájení rybářského revíru, členská schůze MO 2020!

 • Hospodář MO vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu. Zákaz se týká revíru 471126 Setina 1 A od 2.10.2020 do 15.10.2020. Informační cedule budou vyvěšeny.

 • Po deštích je VN Bílovec plná přikalené vody.

 • 25.9.2020 proběhla odložená členská schůze spolku. V dnešní bláznivé době si našlo cestu na ni pouze 22 členů, což představuje 9,5 % dospělých členů. Je to bída, celý náš letošní plán spojit čl. schůzi v březnu s výdejem povolenek tak vzal za své. Ach jo. Pozor došlo k malým změnám u brigád a zápisného viz. zápis z čl. schůze.

 • Pozor, dle obdržených informací došlo ke změně čísla revíru z 471219 na 471226 Blatecký mlýn 1 A!

Pozvánka na členskou schůzi, rybářské závody aj.

 • Výbor MO tímto zve všechny své členy na členskou schůzi dne 25.9.2020 v KD Bílovec, prezence je od 17,30 hodin! Zahájení nejdříve v 18 hodin. Návrh programu je vcelku tradiční, informace a problémy k řešení však určitě zajímavé.

 • Opět po 3 letech se 3.10.2020 konají znovu rybářské závody. Přihlaste se ideálně přes el. přihlášku, přihlášené lidi uvidíte ve startovní listině. Ostatní viz. plakát, poklikem na něj se dá stáhnout/zvětšit. Přijďte k vodě provětrat svou mysl a ryb. náčiní nebo se jen podívat a podpořit spolek v dnešní bláznivé době... :-)

 • Územní svaz vydal nové čísla (červenec a září) svého občasníku-Zpravodaj ÚS.

 • Termín brigády před ryb. závody bude včas určen.

 • Změny BPVRP 2021 - viz. složka zpravodaje.

 • Začíná pomalu podzim - čas lovu dravců a muškaření...

Bílovka na jaře 2012 po úpravě toku.

Článek: Jak jsem hledal ryby v Bílovce... (minireportáž)

Letos na konci května po deštích bylo vody v říčce Bílovce nezvykle více jako již dlouho ne v tuto dobu. Dostal jsem po letech bláznivý nápad projít si s prutem v ruce úsek od Střelnice po Lindovský potok, výše už je totiž několik let CHRO. Nebudu připomínat, co tam kdysi žily za ryby, informovaní lidé to ví. Hned nad můstkem přes vodu u Střelnice jsem byl záhy dotázán zvídavým kolem jedoucím řidičem, zdali tu opravdu žijou nějaké ryby, když mne viděl tam lovit. Po krátké diskuzi s ním jsem pokračoval dál. A výsledek? V celém úseku o délce cca 1,5 km, který jsem díky větší vodě poměrně zodpovědně prochytal, jsem ulovil pouze jediného pstruha obecného! Jinak nic. Ostatní pozorované živočichy nepočítám. A to je velmi, velmi špatné. Ano vím, že byly sušší roky, ale prvotní příčinu stavu hledejme v regulaci toku, poslední v roce 2011, kdy byl mj. odstraněn i starý, pravda dnes už zbytečně vysoký splav v ulici U Splavu. Po ní zanikly prakticky veškerá hlubší místa a úkryty v březích, pod splávky atp. A ty ryby potřebují, zvl. některé druhy. číst dále

Prázdniny ve spolku

 • Územní svaz vydal nové číslo (červen) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. odkaz.

 • Členská schůze bude v PA 25.9.2020 od 18 hod., prezence od 17,30 hod. v KD Bílovec.

 • Byla instalována poštovní schránka spolku na plot u Besedy. Důležité věci vkládejte raději i do sáčku, schránka není „zcela vodě odolná“...

 • Od 24. 6. 2020 má náš územní svaz nový facebookový profil.

 • I takoví candáti byli v nádrži Bc - 88 cm 2013 Ca, p. Urbásek. Snad zase časem znovu budou...

 • Dotazník pro veřejnost k novému CIS je na webu ČRS (Praha) nebo přímo zde.

Červen v naší MO, lov dravců začíná...

 • 12.6. proběhla mimořádná brigáda na VN Bílovec na odstranění přemnožené vláknité řasy.

 • 16.6.2020 začíná lov dravců.

 • 20.6.2020 (v sobotu) v cca 10-18 hod. bude na VN Bílovec poněkud živo z důvodu tréninku dračích lodí, proto raději běžte na ryby jinam.

 • Poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec!

 • Dle požadavku Povodí Odry je zákaz rybolovu z/u nové litorální zóny a nejmenší lovná míra štiky 60 cm, candáta 50 cm pro roky 2020-2021 na revíru 471126.

 • Územní konference letos bude 30.7.2020.

 • Příprava nových Stanov dále pokračuje, schvalování bylo přesunuto na mim. RS v roce 2021!

Zpravodaj US - květen 2020.pdf

Květnové informace

 • Po pečlivém zvážení i průzkumu mezi členy výbor sděluje, že čl. schůze je v plánu až v září. Škoda, že odpovědělo na zaslaný dotazník „jen“ 60 členů, což je podle mne trochu škoda, od mnohých členů navíc nemám emailovou adresu.

 • Během jara byl zaznamenán nemalý úhyn kaprů na VN Bílovec (zatím vytaženo 102 ks), což bylo nahlášeno na patřičná místa.

 • Územní svaz vydal nové číslo (květen) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. vedle/nahoře.

 • Byly publikovány úlovky za rok 2019 na webu.

 • Běží připomínkování návrhu nových stanov ČRS, každý člen má šanci se ozvat zde do 29.5.2020!

 • Shání se brigádníci na sečení trávy. Zájemci volejte obratem ved. brigád 605580120.

Zpravodaj US - duben 2020.pdf

Zákaz rybolovu a zahájení pstruhové sezóny

 1. MO vyhlašuje z důvodu pravidelné výsadby ryb do revírů dle platných pravidel našeho územního svazu zákaz rybolovu na revíru 471184 od 16.4.2020 do 30.4.2020.

 2. Územní svaz vydal nové číslo (duben) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. vedle/nahoře.

 3. 16.4.2020 začíná pstruhová sezóna. Přejeme všem šťastný lov.

Jarní novinky od vody i stolu

 • Jarní rybářské závody se zcela ruší, podzimní RZ zůstávají v plánu.

 • Lov ryb na revíru 471126 je povolen od 11.4.2020. Respektujte podmínky vyhlášeného nouzového stavu aj. Dle požadavku Povodí Odry je zákaz rybolovu z/u nové litorální zóny a nejmenší lovná míra štiky 60 cm, candáta 50 cm pro roky 2020-2021. Dále se uvidí podle nové smlouvy. Info bude i u vody.

 • Vše ohledně čl. známky nebo povolenky řešte přímo s pokladníkem nebo výdejcem povolenek!

 • Brigáda 28.3. se ruší, ostatní jsou v plánu. V případě zájmu o individuální práci nebo info volejte ved. brigád!

 • Bobr řádí u Jamníku pod VN Bílovec.

Zpravodaj US - únor 2020.pdf
Zpravodaj US - březen 2020.pdf

Březen - pozor změna čl. schůze!!

 • Po dlouhém zvažování a pod tlakem různých okolností výbor MO rozhodl o odložení členské schůze spolku z 14.3.2020 na neurčito!

 • Ale 3. hromadný prodej povolenek a známek vč. předání legitimací novým členům proběhne, a to v klubovně (sídlo spolku) v sobotu 14.3.2020 od 8,30-10,30 hodin.

 • Sumarizace úlovků a školení nových členů bylo ukončeno.

 • Územní svaz vydal nové číslo (únor a březen) svého občasníku-Zpravodaj VÚS viz. vedle/nahoře.

 • Plán brigád na rok 2020: 28.3., 2.5., 5.9., 3.10., vždy 8-13 hod.

 • 22.3. se slaví Světový den vody.

Článek: O vodní nádrži Bílovec aneb už to tam zase šplouchá...

Bíloveckou přehradou, Bíloveckým rybníkem apod. je nazývána tato v podstatě víceúčelová průtočná retenční nádrž, která byla po rychlé výstavbě dokončena v roce 1965 a následně ihned napuštěna. Nachází se na toku Jamník ř. km 5,635. Vlastníkem tohoto vodního díla (VD) je označován stát (ČR) a jeho správcem je Povodí Odry, státní podnik. Celé to je ale trochu složitější, protože stavba hráze a vlastní zátopa je na pozemcích několika majitelů počínaje státem přes město Bílovec až po řadu fyzických osob.

V současné době je hlavním účelem tohoto VD ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod. Druhotným využitím pak jsou rekreace, chov a lov ryb a akumulace vody pro případné odběry. Nádrž také vytváří vhodné podmínky pro zvýšení ekologické stability a existenci flory a fauny v přilehlém okolí. Určitě v nemalé míře ovlivňuje také mikroklima v blízkém okolí, což ocení lidé zejména v létě. číst dále

Záznam z členské schůze naší MO 25.9.2020

Naše nová klubovna spolku v Besedě.

Fotogalerie spolku

Zde jsou veřejně sdílena vybraná alba fotek tématicky členěné. Čas od času i prezentace, koláže a filmy z nich. Fotka může být součástí více alb! Pokud budete mít kdokoliv nějakou hezkou, zajímavou fotku, nebojte se nám ji poslat, budeme jen rádi. Přidávání fotek do alb je umožněno jen administrátorovi nebo vybraným lidem (skupině).

Rybářské závody Setinská ploutev

V roce 2011 se naše organizace pustila do pořádání rybářských závodů. Je to naše jediná společenská akce v roku. Koná se pravidelně na jaře, termín se mění podle potřeby, pravidla lovu také. Účastník musí být držitelem platné povolenky k lovu. Níže je fotogalerie ze závodů rozdělená pro větší přehlednost do jednotlivých let. Archív zde: 2013, 2012, 2011