Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Jak jsem hledal ryby v Bílovce

Letos na konci května po deštích bylo vody v říčce Bílovce nezvykle více jako již dlouho ne v tuto dobu. Dostal jsem po letech bláznivý nápad projít si s prutem v ruce úsek od Střelnice po Lindovský potok, výše už je totiž několik let CHRO. Nebudu připomínat, co tam kdysi žily za ryby, informovaní lidé to ví. Hned nad můstkem přes vodu u Střelnice jsem byl záhy dotázán zvídavým kolem jedoucím řidičem, zdali tu opravdu žijou nějaké ryby, když mne viděl tam lovit. Po krátké diskuzi s ním jsem pokračoval dál. A výsledek? V celém úseku o délce cca 1,5 km, který jsem díky větší vodě poměrně zodpovědně prochytal, jsem ulovil pouze jediného pstruha obecného! Jinak nic. Ostatní pozorované živočichy nepočítám. A to je velmi, velmi špatné. Ano vím, že byly sušší roky, ale prvotní příčinu stavu hledejme v regulaci toku, poslední ve zkoumaném úseku v roce 2011, kdy byl mj. odstraněn i starý, pravda dnes už zbytečně vysoký splav v ulici U Splavu. Po ní zanikly prakticky veškerá hlubší místa a úkryty v březích, pod splávky atp. A ty ryby potřebují, zvl. některé druhy. Do hlubších míst se stahují v zimě, při suchu nebo v případě nebezpečí. Toto vše jim dnes chybí. Proto ten mizerný stav. Díky provedené regulaci a malým průtokům v posledních letech navíc dále došlo k masivnímu zarůstu dna různými vodními rostlinami a to místy až tak, že není pořádně vidět voda. Lze to pozorovat prakticky téměř všude od Staré Vsi až po Velké Albrechtice. Což o to, příroda si pomohla a jen využila to, co ji člověk umožnil. Dokonce (nejen) rybám to může být i k určitému prospěchu, ale nesmí to překročit určitou mez. Nejhorším opatřením by ovšem bylo „léčit“ to zase bagrem nějakým celoplošným zásahem, stylem od břehu ke břehu. Za poslední roky bychom už mohli být konečně moudřejší a jít na to jinak. Dokladem, že to jde a že to je často jen o pořádné domluvě, budiž podobné plánované aktivity např. na Hvozdnici, Ošetnici a Lístnici. Pomocí např. tzv. prahování (splávky), lze nadstavit vodu i vytvořit úkryty. Chce to ale stavět s rozumem a pořádně, vhodným způsobem, z dobrého materiálu a na vhodných místech. A to sami rybáři nemůžou ani to těžko zvládnou. Potom se správce toku nemusí bát nějakých větších rizik u těchto staveb i v zastavěných územích obcí. Nebojme se vody, ale spíše o vodu. Potom může mít smysl podporovat ryby výsadbou např. plůdku pstruha obecného za 0,4 Kč/ks. Jen letos ho místní rybáři koupili 17000 ks, což není moc, ale jednak není jednoduché ho vůbec sehnat, spolek to stojí nemalé peníze, ale hlavně to musí mít smysl! Proto tajně doufám, že se dožiji doby, kdy se opět budou v Bílovce prohánět pstruzi, a třeba se znovu postaví i nějaký šikovný hluboký splav v ulici téhož jména. Ničemu by nevadil, naopak. Ale pozor, tady nejde o rybáře, ba ani jen o ryby, tady jde o něco mnohem, mnohem více…

Ing. Martin Kupka, jednatel ČRS MO Bílovec /zkrácená verze byla publikována v Bíloveckém zpravodaji č. 7-8/2020/