Často kladené otázky

Než nám začnete volat, zkuste najít odpověď tady! Pro zobrazení rozklikněte sbalitelný text. Pokud s nějakým zde uvedeným tvrzením nesouhlasíte nebo máte informaci o jiném výkladu pravidel, budeme rádi za zpětnou vazbu.

Jak se stát členem ČRS?

Kdo může lovit ryby v rybářském revíru ČRS?

Kdo rozhoduje o zarybňování ryb. revíru?

Jaké povolenky k lovu lze zakoupit?

Kde a jak odevzdat starou povolenku k lovu?

Co je členská schůze?

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace, rozhoduje o důležitých záležitostech místní organizace. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace. Proto je nanejvýš vhodné, aby členové nebrali svoji (ne)účast na této členské schůzi na lehkou váhu, ve svém vlastním zájmu. V naší místní organizaci v posledních letech kolísá účast na (výročních) členských schůzích mezi 15–30 % dospělých členů, což odpovídá celorepublikovému trendu posledních let, avšak není to rozhodně potřebný či vhodný stav. Členská schůze se u nás koná obvykle během března, odpoledne v pátek, nebo dopoledne v sobotu.

Naše komunikační kanály

Kdo kontroluje lovící u vody?

Jak splnit pracovní příspěvek?

Evidenci brigád můžete sledovat zde: 2024, 2023, 2022. Plán brigád 2024: 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., vždy 8–13 h., jinak viz stránka Aktuálně.

Dle Stanov ČRS má každý z jeho členů základní povinnost podílet se svou osobní účastí na činnosti místní organizace. Členským příspěvkem je také mimo jiné i roční pracovní příspěvek, jehož parametry schvaluje členská schůze v usnesení.  V minulosti převládala forma splnění tohoto příspěvku fyzickou prací nebo v naturáliích, dnes většinou finančně. Členové, kteří budou chtít tuto svou povinnost splnit pracovně a ne finančně, musí kontaktovat vedoucího brigád, se kterým si dohodnou způsob plnění ročního pracovního příspěvku. Práce se obvykle provádějí na přilehlých pozemcích a březích našich obhospodařovaných revírů - VN Bílovec, VN Stará Ves nebo potoky Bílovka a Sezina. Další možností je pomoc při vysazování ryb, lovu násady ryb nebo s organizováním rybářských závodů apod. V první řadě bude nutné provést předem určené důležité práce a následně budou brány v potaz návrhy samotných členů jako např. údržba a vylepšení koryt toků, úklidové práce, zkulturňování příbřežních úseků přehrad s ohledem na manipulační řády i vlastnická práva majitelů pozemků apod. Vítány jsou návrhy členů k využití vlastních dopravních, kultivačních a jiných speciálních prostředků použitelných k hospodářským účelům. S veškerou agendou týkající se brigád se obracejte (pokud možno) výhradně na vedoucího brigád a to přednostně formou SMS nebo e-mailem, on se vám určitě ozve! 

Základní povinnosti MO v praxi

Problematika CS a CR povolenek a BPVRP

Kdo byl Sv. Petr?

Apoštol Petr, původním jménem Šimon (papežem cca 30 –64/67 Řím) byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Je považován za prvního papeže. Sv. Petr je patronem papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, moštářů, motorkářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků, zpovídajících se a panen. Petr je i ochráncem proti hadímu uštknutí, proti krádeži a pomocníkem proti vzteklině, posedlosti, bolesti nohou. Jeho záštitou je dlouhověkost. Svátek se podle občanského i církevního kalendáře slaví 29. června společně se svátkem svatého Pavla. V církevním kalendáři najdeme ještě další dny zasvěcené svatému Petru a to 22. únor a 1. srpen.