Aktuálně ze spolku

Májové informace od vody...

Různé informace od vody...

Placení členství, povolenky, RIS aj.

Plán brigád 2024, čl. schůze aj.

Pozvánka na (výroční) čl. schůzi aj.

A jsme zase všichni o rok starší...(P. F. 2024)

Povolenky, členství 2024, prodej vánočních kaprů aj.🎄

Pár informací o Trout Area... 🎣

Výsledky rybářských závodů, příjem přihlášek! 

Hájení rybářského revíru (zákaz rybolovu)!

Pozvánka na podzimní rybářské závody aj.

Konec léta v MO

24h KRZ 2023 propozice.pdf

Rybářské závody 24h VN Bílovec

Kaprové RZ 24h budou 19. a 20. 8. 2023. Příprava běží, tak neotálejte s přihláškou. Krátkodobá výjimka z doby lovu ryb byla MZe udělena.

Propozice, registrace, startovní listina.

Zákaz rybolovu na revíru 471 126 ve dnech 19. 8. 2023 a 20. 8. 2023 z důvodu konání rybářských závodů. Zákaz rybolovu se nevztahuje na registrované závodníky v době konání závodů.

„Pytlačka“ nalezená ve vodě v našem MP ryb. revíru...:-(

Máme po územní konferenci, srpnové RZ a další...

Kapr lysec (lysý)

Násada ryb, úlovky 2022 aj.

Zahájení pstruhové sezóny, násada ryb, otrava ryb aj.

Vysazování malých pstroužků

Plán brigád 2023, čl. schůze, násada ryb aj.

BPVRP 2023, pozvánka na členskou schůzi, aj.

Bobří hráz na Jamníku pod VN Bílovec

Rybářské pravidla, bobři, rybářské závody aj.

Rybářský ples, zpravodaj VÚS aj.

A jsme zase všichni o rok starší...

P. F. 2023 a Bílovka 5x jinak...

Sběr a prodej povolenek a známek, prodej vánočních kaprů aj.

Výsledky rybářských závodů, násada ryb

Příjem přihlášek, kapří video, brigády aj.  

Podzimní násada ryb, aj.

Hájení rybářského revíru!

Na obou ryb. revírech 471 184 Bílovka 1 A a 471 126 Setina 1 A platí zákaz rybolovu ve dnech 12. 10. – 25. 10. 2022 (tj. 14 dnů) z hospodářských důvodů a RZ. Informační cedule budou vyvěšeny!Pozvánka na rybářské závody aj.

Malý splávek na Jamníku pod Bítovem

Článek: Údolím potoka Jamník

Potok Jamník pramení v severní části Přírodního parku Oderské vrchy u obce Výškovice v nadmořské výšce okolo 440 m. V dané lokalitě  je několik pramenů a těžko říci, který pramen vlastně správně označit jako oficiální. Státní správa (CEVT) si vybrala (neznámo proč) pramen „V důlkách”, což je remízek 200 m před obcí Výškovice vpravo od cesty z Tísku. Historické materiály pramen umísťují do středu obce Výškovice (v býv. Havelkově zahradě, dnes požární nádrž?), no a mapám na internetu se zase líbí pramen na kraji lesa Medvídka. A teď co s tím? Je fakt, že to ale zjevně nikomu nevadí… 

Na horním toku teče jihovýchodním až východním směrem, přičemž tok zde tvoří hranici mezi okresy Opava a Nový Jičín. Jihozápadně od Těškovic, jižně od nichž potok protéká hlubším lesnatým údolím, napájí malou cca 1,3 ha vodní nádrž Jamník. Nádrž je zahrnuta do pásma II. st. hygienické ochrany vodního zdroje, funguje jako mimopstruhový (dříve pstruhový) rybářský revír ČRS č. 471 145, ale přístup pro cizí rybáře pro lov ryb je možný jen s místenkou vydanou Obecním úřadem Tísek! Tento revír obhospodařuje od počátku 90. let min. století ČRS MO Tísek, neboť po určitém „divokém“ rozdělení ČRS MO Bílovec převládly tehdy jiné zájmy a obec Tísek jako investor výstavby dané nádrže měla hlavní slovo. Ovšem přímo z nádrže se voda nečerpá, ale z vrtů/studní položených níže dále pod hrází. A právě kvůli nadlepšení jímacích zařízení resp. k posílení hladiny podzemních vod byla postavena právě VN Tísek, když s přípravou stavby se započalo v polovině 70. let min. století a napuštěna byla až v roce 1978. číst dále

Havárie na Bílovce

Letní informace (vysazování ryb, havárie na Bílovce)...

Máme po územní konferenci a lov dravců před námi...

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé a těžké nemoci 31. května 2022 navždy opustil ve věku 61 let náš kamarád a dlouholetý funkcionář, bývalý předseda místní organizace pan Miroslav Čegan. Členem ČRS byl od roku 1988. Nejdříve působil jako regionální zástupce pro brigády, později i jako rybářská stráž cca 15 let. Od roku 2006 byl místopředseda a od roku 2010 do 2018 předseda naší MO. Za svou vytrvalou práci obdržel v roce 2018 bronzový ČRS odznak III. stupně. Ve své funkci se zabýval mj. i školením nových členů. Odešel zbytečně brzo. Bude nám chybět...

Májové informace...

Původní (stále vzácnější) divoký potočák

Zahájení pstruhové sezóny 16. dubna aj.

UsneseníVCS2022.pdf
Propozice RZ-O pohár předsedy 2022.pdf

Rybářské závody, členská schůze aj...

Plán brigád 2022

2. 4. 2022  - Poseče se hráz, dobrousí a dotře se bouda; 7. 5. 2022  - Sečení kolem přehrady a zabetonováni laviček; 4. 6. 2022  - Sečení kolem přehrady a údržba revíru; 3. 9. 2022  - Sečení kolem přehrady; 8. 10. 2022 - Úklid kolem revíru.

Pozvánka na (volební) členskou schůzi, aj.

Stanovy2022.pdf
JEDNACÍ_ŘÁD2022.pdf

Nové stanovy, jednací řád, školení, testy aj.

P. F. 2022: A jsme zase o rok starší...

Mikulášská nadílka informací...

Zpravodaj US - listopad 2021.pdf

Svatomartinské informace

Zpravodaj US - říjen 2021.pdf

Listopad u rybářů

Nedávná násada kaprů...

Příjem přihlášek do ČRS aj.

Podzimní informace od vody...

Zpravodaj US - září 2021.pdf

Hájení, brigády aj.

Pozvánka na rybářské závody aj.

Novinky na konec prázdnin...

Článek: Muškaři nebo „muškaři“ aneb luční koník vs. rudořitka i jiné související peripetie rybářů (úvaha jednatele MO)

Článek p. Jehličky o muškaření  v dubnovém vydání časopisu Rybářství mne konečně nakopl napsat tuto malou úvahu. Některé jeho myšlenky totiž  i u mne vyvolávají spoustu otazníků nebo pochybností už řadu let a to v různých souvislostech. Předně sděluji, že nejsem muškař-specialista. Považuji se za všestranného rybáře, který sice něco preferuje, ale jinak způsoby lovu nebo cílovou rybu střídám nejen během roku, ale i meziročně. Navíc moje lovy někdy připomínají spíše ichtyologický průzkum…

K muškaření jsem se poprvé dostal před léty, když se i na naší malé říčce zkusil vysadit na podzim pstruh duhový, aby naši pstruhaři nemuseli na konci srpna končit s rybolovem. Zároveň jsme tehdy totiž byli navíc tzv. samostatně hospodařící místní organizací ČRS a byl tudíž problém, vlastně nemožnost jít muškařit jinam na nějakou větší řeku. Těžko říci, zda to byl tehdy dobrý nápad s tím duhákem. Ale dříve nikdo o tom nepochyboval, rybářům to i vyhovovalo a rozhodně to není hlavní příčina dnešního stavu potočáka i na našich ryb. revírech. Přidaly se totiž další a podstatnější faktory a celé se to tím duhákem možná jen malinko urychlilo. Nic víc, nic míň. My totiž máme možnost srovnání, máme 2 srovnatelné pstruhové revíry a duháka jsme dávali jen do jednoho z nich. A (nejen) dnešní stav? Ten rybářský revír bez duháka je na tom hůře nejen teď, ale i historicky než ten druhý, protože v regulovaném (a dříve silně průmyslově i komunálně znečišťovaném) toku živoří nejen původní potočák, ale i nepůvodní duhák vč. vydry a spol. Od nepaměti s ohledem na specifika našich obou pstruhových ryb. revírů lze zde lovit tzv. na umělou mušku bez omezení, což reálně např. znamená, že není nutnost použít muškařskou šňůru, je povolené i jiné nosné zařízení atp. číst dále

Srpnové střípky od vody 

Letní informace...

Zpravodaj US - červen 2021.pdf
UsneseníVCS2021.pdf

Prázdniny: Členská schůze a další informace...

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle po krátké nemoci 22. června navždy opustil ve věku 70 let náš kolega funkcionář, velký rybář, vášnivý pstruhař a hospodář místní organizace pan Stanislav Sochorek. Členem ČRS byl od roku 1968, i když ryby lovil určitě už dříve. Později působil jako rybářská stráž, od roku 1994 byl zástupcem hospodáře a od roku 2011 hospodář. Za svou vytrvalou práci obdržel nejdříve bronzový a později stříbrný ČRS (Tejčkův) odznak II. stupně. Dokázal ulovit různé druhy ryb, rozuměl jim, nicméně jeho srdce patřilo milovaným pstruhům. Byl i dlouholetým předsedou malého ryb. spolku v Bítově. Odešel zbytečně brzo. Bude nám chybět...

Záznam z člen. schůze naší MO 25.09.2020

Naše klubovna spolku v České besedě.