Školení, testy, mládež

Informace ke školení žadatelů pro získání 1. ryb. lístku v roce 2023

  • Pro všechny, kteří řádně podali přihlášku ve stanoveném termínu (11. 11. 2022 – 11. 1. 2023), náš spolek organizuje školení a testy a to:

  • Testy, které musí žadatel absolvovat pro získání (prvního) rybářského lístku a (smysluplné) přijetí za člena ČRS, se skládají ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a předpisů upravujících lov ryb.

  • Zájemci, kteří podávají přihlášku elektronicky, podepíší ji dodatečně později, např. na prvním setkání-školení. O rozhodnutí výboru o přijetí bude žadatel informován e-mailem nebo jinak.

  • Přijatí žadatelé v kategorii dospělí a mládež mají v prvém roce vzniku členství pracovní povinnost (brigády). Žádat o vydání povolenky pak mohou až po odpracování nebo finanční úhradě poloviny této povinnosti. Celá pracovní povinnost musí být odpracována do konce října. Pracovní povinnost lze uhradit i finančně. Více informací naleznete na Kontakty–sdílené informace.

  • Další informace také viz stránka Časté dotazy (Jak se stát členem) nebo na stránce Aktuálně.

  • Na stránce Výukový materiál naleznete různé věci ke vzdělávání. Pozor testy vycházejí z rybářského zákona a vyhlášky a nereflektují případné regionální/lokální úpravy!

  • ČRS vč. jeho organizačních jednotek byl pověřen Ministerstvem zemědělství organizováním výchovy a výuky, ověřováním znalostí a vystavováním osvědčení o vykonání zkoušky!

Děti a mládež

  • ČRS obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.

  • V některých místních organizacích ČRS se organizuje činnost dětí a mládeže formou tzv. rybářských kroužků. Aktivita je to jistě záslužná a prospěšná jak pro šíření „rybářské myšlenky“, tak pro udržování členské základny. Forma nebo rozsah je vždy úměrná místním podmínkám, kvalitě vedoucího nebo zájmu mladistvých. Není jednoduché najít vhodné vedoucí ani oslovit a vychovávat mládež.

  • V naší organizaci momentálně přímo v Bílovci rybářský kroužek nevedeme (jen malý v Bítově), poslední vedoucí ukončil svojí činnost před lety pro nezájem mládeže. Možná, že se tehdy sešlo více nepříznivých faktorů najednou. Nemá cenu ale dívat se příliš zpět. Náš výbor si uvědomuje, že to není optimální stav a že spoléhání se na sebevzdělávání se mládeže je riskantní. Ono totiž nestačí jiskru v duši mladého rybáře jen zapálit, musí se i rozfoukat a udržovat. Ovšem kde není nabídka, většinou nebývá moc ani poptávka. Přitom uvedená činnost by se dala pojmout různou formou, ale hlavně je potřeba pracovat moderně a smysluplně, zvl. v dnešní době. V současnosti nejsou stanoveny na vedoucí mládeže nějaké zvláštní požadavky co se týče kvalifikace nebo vzdělání. Dají se získat i různé dotace na podporu takové činnosti. Proto pokud by měl někdo chuť realizovat se v takové práci, nechť se obrátí na náš výbor a můžeme to prodiskutovat. Zatím se tak musí naše mládež spoléhat při získávání zkušeností hlavně na sebe, rodiče a příbuzné nebo na hodné rybáře u vody...

Děcka, neseďte pořád doma u počítače.

Běžte do přírody. Přijďte za námi k vodě!