Aspekty lovu lososovitých ryb

Mapa povodí našich pstruhových revírů

Malé zamyšlení...

Lov lososovitých ryb, zvláště pak muškařením byl vždy považován za určitý vrchol rybářského umění i určité noblesy. Věnuje se mu (ne)pravidelně cca 15% rybářů. Vyžaduje aktivní pohyb lovícího zvl. při lovu přívlačí i určitou odvahu u brodění při muškaření. Mnoho let byla situace na českých pstruhových revírech bez velkých problémů. Tím myslím těch, které rybáři mohli nějak reálně ovlivnit nebo řešit. Od poloviny devadesátých let, zvl. pak posledních deset let, ale můžeme postupně pozorovat snižování početních stavů lososovitých ryb, přesněji řečeno jejich úlovků až o 80%. Příčiny jsou v podstatě známé jako např. nevyrovnané průtoky, kolísání srážek, stavební úpravy toků, enormní nárůst rybožravých predátorů, vodní el. atd. Jen není jednotný názor na velikost vlivu těchto jednotlivých příčin. Z těchto důvodů se rybáři pomalu, ale jistě stahují z menších toků (přívlač) na větší řeky (muškaření), kde je situace většinou přiměřeně lepší. Nejvíce problémů z rybožravých predátorů způsobuje kormorán (zejména lokálně) a vydra (celorepublikově). Ta v současné chvíli představuje v řadě oblastí jeden z klíčových faktorů katastrofálního poklesu stavu (nejen) lososovitých ryb na pstruhových revírech a odchovných kapilárách. V ČR zatím není povolen její řízený odlov na rozdíl od Polska nebo Rakouska. Uživatelé revírů se proto snaží situaci zlepšovat i větším a efektivnějším vysazováním zejména pstruha duhového, poslední dobou i za pomocí různých dotací. Také snad můžeme doufat, že doba preferování rychlého odvádění vody z krajiny skončila, a že se začne opět s jejím zadržováním na tocích a to i v zastavěných oblastech. Vznikly i různé iniciativy na podporu ochrany pstruha potočního a lipana, byly konečně zformulovány jasné návrhy změn v legislativě i soudní praxi na konferenci Vydra 2017.

Za pstruhy a lipany lze samozřejmě vyrazit i do zahraničí, kde je situace různě lepší např. Slovensko, Slovinsko, Černá Hora, Norsko, Švédsko, Polsko, aj. Přes výše zmíněné má smysl se věnovat lovu lososovitých ryb. Jakmile vás "chytne", je to často záliba na celý život...  

Vedle/nahoře je veřejně sdílen „výběr z publikovatelných fotek“ vlastních členů nebo jejich známých, které máme k dispozici. Není to jen o lovu, ale i o zábavě. Lovíme nejen doma, ale i u "sousedů", např. na Dyji v NP Podyjí. Občas vyrazíme i do zahraničí. Času se ale někdy nedostává. Některé ryby pouštíme, někdy si je ponecháme. Nejsou to umělecké fotky do katalogu CK, ale ze života. Za nic se nestydíme... :-) 

Pstruh potoční