Rybožraví predátoři

Dlouhodobou výzvou stojící před rybářstvím je sladění hospodářských zájmů se zájmy ochrany přírody

Neúměrná ochrana některých druhů jako je kormorán velký, vydra říční nebo bobr evropský, způsobuje rozkolísání velmi složitě udržované „rovnováhy“ v naší hustě osídlené a intenzivně využívané krajině. Historie posledních let naznačuje, že vývoj patrně přinese řadu starostí a rizik, jež bude muset dříve či později řešit skupina subjektů, která situaci nezpůsobila. Bohužel v naší společnosti u značné části veřejnosti dochází k snadnému ovlivňování názoru. Mnoho lidí snadno podlehne předkládaným zkratkovitým informacím a nevnímá rybářství i myslivost jako původní činnosti zajišťující kvalitní potraviny, ale i ochranu přírody a udržování druhové pestrosti. Rybáři jsou připraveni na ústupky/změny, ostatně je již řadu let dělají, ale vše má své limity...

2021

Nedávno se podařilo rybářům a jejich kolegům z jiných spolků (snad) definitivně zabránit zřízení tzv. národního seznamu invazních a nepůvodních druhů živočichů. Prosadil se tak přístup řešit příslušnou problematiku, např. u ryb u pstruha duhového, sivena a amura ve volných vodách, jinými legislativními nástroji, buďto už dnes existujícími, nebo připravovanými. Že se půjde cestou kompromisů je nasnadě. 

Už v roce 2017 bylo podepsáno memorandum o spolupráci subjektů zastupující tzv. hospodáře v krajině za účelem spojit síly v boji o společný nebo podobný zájem. Dne 6. 3. 2019 se sešli v sídle ČMMJ zástupci svazů a dalších spolků zastupujících platformu Hospodáři v krajině - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, Mezinárodní asociace pro sokolnictví, Agrární komora ČR a Česká lesnická společnost. Hlavním bodem jednání byl aktuální stav legislativních prací týkajících se novely zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k nepůvodním invazivním druhům (NID). Přítomni byli i zástupci MZe. Řešily se i další témata, např. škody způsobené zvláště chráněnými živočichy. Výstupem bylo tiskové prohlášení viz vedle. 

Tiskové prohlášení hospodářů v krajině 2019-03-06.pdf

Přehled reálně vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb.

Potřebujeme nutně vydry aj. v druhově a početně chudých (na ryby) zejména horních částech pstruhových rybářských revírů?

Jaký má smysl mít čisté toky a místy téměř vyčištěné vody od větších nebo jinak cenných ryb?

Musí ekologie a rybářství stát nutně proti sobě, nemají řadu společných zájmů i „nepřátel“?

2020


Různé události v roce 2018Zajímavý pohled na věc hospodáře ČRS MO Králíky p. Jiřího Vidrmy ze dne 16. 3. 2018 (vedle)

KONFER-VYDRA2017.pdf

Konference Vydra 9. 9. 2017

Pokud jde o situaci na (hlavně) pstruhových revírech v souvislosti s rybožravými predátory, obecně lze říci, že "všichni" o příčinách a důsledcích ví, jen je ale potřeba konečně prosadit některá opatření "v legislativě" viz závěry z konference Vydra 2017, které je dostupné také vedle/dole. Frustrace „pstruhařů“ je oprávněná, ale snad se opravdu začíná trochu blýskat na lepší časy...