Naše úlovky a revíry

Naše úlovky na revírech

( Bože dej ať chytím takovou rybu, abych nemusel lhát... )

Specifika lovu ryb a hospodaření na našich vodách

Úlovky na našich dvou MP a dvou P revírech jsou kolísavé hlavně podle počasí a množství srážek. Čas od času probíhají v revírech různé stavební úpravy. Objem vysazovaných ryb je až na výjimky minimálně setrvalý, někdy i nad zarybňovací plán, zbytečně přerybňovat ale nemá smysl. Prioritou je maximální možný přirozený výtěr ryb dle daných podmínek, které bohužel nejsou právě ideální...VN Stará Ves je menší, místy trochu hlubší a chladnější než VN Bílovec, která byla do roku 2017 dosti zabahněná a v letech 2018–2019 prošla revitalizací. Výlov proběhl v září 2017 a napouštění nádrže bylo zahájeno 2. 4. 2019. Rybolov zde byl obnoven 11. 4. 2020. Dostupnost všech ryb. revírů je dobrá, místy je problém s parkováním, zvl. u VN Bílovec, kde jsou i určité „třenice" při využívání této víceúčelové vodní plochy...

Úseky pstruhových revírů v zástavbě do velké míry ztratily význam pro sportovní rybolov z důvodu stavebních úprav koryta toků a obecně všude, zejména ale na P revírech, je i znát vliv rybožravých predátorů v čele s vydrou.

Úlovky je třeba evidovat řádně a poctivě, nic nezatajovat ani nepřidávat, jinak rybář riskuje mj. nemalou pokutu za přestupek. Nepřesnou evidencí jsou rybáři sami proti sobě!

Popis našich pstruhových a mimopstruhových rybářských revírů

Setina 1 A ( VN Bílovec)

Setina 1 A (mimopstruhový revír) 2 km / 5,8 ha

Revír č. 471 126 (Setina 1 A) tvoří:

Pozn. Lov ryb opětovně povolen od 11. 4. 2020. 

O nádrži si můžete přečíst doplňující článek zde

Bílovka 1 A (VN Stará Ves)

Bílovka 1 A (mimopstruhový revír) 2,2 ha

Revír č. 471 184 (Bílovka 1 A) tvoří retenční nádrž Staroveská v k. ú. Stará Ves u Bílovce 2,2 ha (GPS 49°46'8.194"N, 17°59'31.253"E). Lov z hráze zakázán. Přítok a odtok z nádrže k revíru nepatří. Zákaz bivakování na celé nádrži dle pachtovní smlouvy.

Setina 1 (potok Sezina)

Setina 1 (pstruhový revír) 18 km / 5 ha

Revír č. 473 086 (Setina 1). GPS Z: 49°44‘31.702“N, 18°5‘27.181“E, K: 49°49‘37.198“N, 17°54‘57.472“E. Přítok Bílovky, Odry. Od ústí Seziny do Bílovky u Bravantic až k pramenům včetně všech přítoků mimo úsek potoka Jamník od výtoku z Bílovecké nádrže po výtok z Kozelských rybníků. Tok Seziny od soutoku se Setinou až k pramenům, přítok Setina od soutoku s Hlubočským potokem (nad penzionem Setina) až k pramenům a všechny ostatní přítoky včetně potoka Jamník nad Bíloveckou nádrží jsou CHRO – lov ryb zakázán. Lov na umělou mušku bez omezení.

O Setině/Sezině si můžete přečíst doplňující článek zde

Bílovka 1 (potok Bílovka)

Bílovka 1 (pstruhový revír) 25 km / 7 ha

Revír č. 473 009 (Bílovka 1). GPS Z: 49°43‘34.946“N, 18°8‘3.449“E, K: 49°47‘32.788“N, 17°54‘28.153“E. Přítok Odry. Od ústí (regulované části) Bílovky do Odry u Petřvaldíku až k pramenům včetně všech přítoků a části starého ramene Bílovky od rozdělovacího objektu po železniční most. V úseku ryb. revíru od ústí starého ramene Bílovky do Odry GPS 49°43‘47.495“N, 18°8‘22.678“E až po železniční most GPS 49°44‘3.973“N, 18°6‘41.438“E je z důvodu ochrany přírody lov ryb zakázán. Tok Bílovky od soutoku s přítokem Lindovský (odtok ze Staroveské nádrže ve Staré Vsi u Bílovce) GPS 49°45‘45.290“N,17°59­‘31.794“E až k pramenům, všechny přítoky a část toku v Bílovci od mostu silnice č. 47 po první most z ulice Opavské směrem k parku Střelnice jsou CHRO – lov ryb zakázán. V úseku ryb. revíru nad soutokem se Sezinou je od 1. 9. lov ryb zakázán. Lov na umělou mušku bez omezení.

O Bílovce si můžete přečíst doplňující článek zde